Törkeä kavallus

Mikäli kavalluksessa kohteena on erittäin arvokas omaisuus tai suuri määrä varoja; taikka, aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa; taikka, rikoksentekijä käyttää hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa, ja kavallus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi kavallukseksi. Törkeästä kavalluksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava vastaavasti kuin kavalluksen ollessa kyseessä.

Nopeaa apua lakiasioihin.