Törkeä velallisen epärehellisyys

Mikäli velallisen epärehellisyydessä tavoitellaan huomattavaa hyötyä, tai, aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa velkojille, tai, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja velallisen epärehellisyys on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi velallisen epärehellisyydeksi. Törkeästä velallisen epärehellisyydestä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.