Törkeä velallisen petos

Mikäli velallisen petoksessa tavoitellaan huomattavaa hyötyä tai mikäli velallinen vahvistaa väärän tai harhaanjohtavan tiedon tuomioistuimessa oikeaksi, ja mikäli velallisen petos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi velallisen petokseksi. Törkeästä velallisen petoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.