Velallisrikkomus

Mikäli velallisen petos tai velallisen vilpillisyys, ottaen huomioon velallisen antaman väärän tai harhaanjohtavan tiedon vähäinen merkitys velkojien kannalta taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko velallisrikkomukseksi. Velallisrikkomuksesta tuomitaan sakkoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.