Törkeä tuhotyö

Mikäli tuhotyö tai liikennetuhotyö tehdään aiheuttaen suurelle ihmismäärälle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa; taikka, aiheuttaen jollekin yhteiskunnan tärkeälle toiminnolle uhkaavan vahingon pitkäaikaisuuden tai laaja-alaisuuden vuoksi taikka muusta syystä erityisen vakavaa vaaraa; taikka mikäli teko tehdään sodan tai muiden poikkeusolojen aikana, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi tuhotyöksi. Törkeästä tuhotyöstä tuomitaan vankeutta vähintään kaksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.