Törkeä ympäristön turmeleminen

Mikäli ympäristön turmelemisessa ympäristölle tai terveydelle aiheutettu vahinko tai tällaisen vahingon vaara on erityisen suuri ottaen huomioon aiheutetun tai uhkaavan vahingon pitkäaikaisuus, laaja ulottuvuus tai muut seikat; taikka, mikäli rikos tehdään aiemman kielletyn menettelyn johdosta saadusta viranomaisen määräyksestä tai kiellosta huolimatta, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi ympäristön turmelemiseksi. Törkeästä ympäristön turmelemisesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta. Maahantuontia taikka maasta vientiä koskevan tahallisen rikoksen yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.