Pitääkö lapsipotilaan mielipidettä kysyä?

Lapsen asioista huolehtivat ja päättävät yleensä huoltajat. Kun lapsi on pieni, huoltajilla on laaja päätösvalta lapsen hoitoon liittyvissä asioissa. Pääsääntö on, että huoltajat ovat vastuussa lapsesta siihen saakka, kun hän täyttää 18 vuotta.

Lapsellakin on kuitenkin itsemääräämisoikeus. Yleensä kysymys on ns. rajoitetusta itsemääräämisoikeudesta. Alaikäisen potilaan mielipide on selvitettävä aina, kun se katsotaan mahdolliseksi lapsen ikään ja kehitystasoon nähden. Jos lapsi kykenee itse päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos hän ei kykene kehitystasonsa perusteella tekemään päätöksiä hoidostaan, hoito on tehtävä yhteisymmärryksessä hänen huoltajiensa kanssa.

Nopeaa apua lakiasioihin.