Mitä jos potilaan mielipidettä ei voida kysyä esim. tajuttomuuden vuoksi?

Vaikka potilaan suostumus on hoitotoimenpiteen luvallisuuden edellytys, on tilanteita, jolloin lupaa ei voida tai ehditä kysyä. Tällaiset tilanteet ovat yleensä kiireellisiä hätätapauksia, joissa potilas on viipymättä saatava hoitoon. Potilaalle on annettava tarpeellinen hoito, vaikka hänen suostumustaan ei voida tajuttomuuden tai muun syyn vuoksi kysyä. Jos potilaan omasta tahdosta on saatu aikaisemmin luotettava tieto, potilasta ei saa alkaa hätätilanteissakaan hoitamaan vastoin hänen omaa tahtoaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.