Arvonlisäveroa on maksettava lähtökohtaisesti kaikesta tavaroiden ja palvelujen myynnistä. Hallinnollisista syistä vähäinen liiketoiminta on kuitenkin jätetty arvonlisäverovelvollisuuden ulkopuolelle. Toiminnan vähäisyyttä arvioidaan liikevaihdon perusteella.

Myyjän ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa, jos hänen liikevaihtonsa on tilikauden aikana enintään 8500 euroa. (1.1.2016 alkaen 10 000 e) Tällä rajauksella pyritään erottamaan varsinainen liiketoiminta ja satunnainen harrastusluontoinen toiminta. Vähäisen toiminnan harjoittaja voi kuitenkin omasta ilmoituksestaan hakeutua verovelvolliseksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.