Joutuuko työnantaja korvaamaan työntekijän aiheuttaman vahingon?

Työssä tapahtuneen vahingon joutuu yleensä korvaamaan työnantaja. Se on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Työnantajan korvausvastuun edellytyksenä on, että vahinko on tapahtunut työtä tehtäessä ja työntekijän virheen tai laiminlyönnin seurauksena. Sen vuoksi kaikki työntekijän aiheuttamat vahingot eivät aina automaattisesti kuulu työnantajan korvattaviksi. Lain mukaan työnantajana pidetään myös sitä, joka antaa tehtävän itsenäiselle yrittäjälle, joka on rinnastettavissa työntekijään. Rinnastaminen edellyttää käytännössä sitä, että työn laatu ja muut olosuhteet ovat olleet työsuhteen kaltaiset. Muussa tapauksessa yrittäjä luonnollisesti vastaa aiheuttamistaan vahingoista itse.

Nopeaa apua lakiasioihin.