Kuinka veronmäärä lasketaan?

Ennen vuotta 2003 valmistetun, käytettynä verotettavan henkilöauton vero on verotusarvosta se osuus veroa, joka sisältyi samanlaisten ajoneuvojen yleisiin vähittäismyyntiarvoihin, kun ajoneuvot olivat uusia. Veron osuus voidaan määrittää useamman kuin yhden ajoneuvomallin yleisiin vähittäismyyntiarvoihin sisältyvien veron osuuksien perusteella huomioon ottaen samaa automerkkiä koskevat verotustiedot ja hinnoittelu.

Käytännön ohjeena toimii tullihallituksen julkaisema taulukko, jossa veron osuudet vahvistetaan eri automerkkeihin.

Nopeaa apua lakiasioihin.