Mitkä asiat vaikuttavat veronmaksuvelvollisuuteen?

Veron maksuvelvollisuus määräytyy auton käyttöönotolla. Käyttöönotolla tarkoitetaan sitä, että auto otetaan liikenteeseen Suomen alueella. Tilanne on sama myös silloin, kun ajoneuvoa ei ole rekisteröity Suomessa.

Autoveroa on velvollinen suorittamaan ajoneuvon maahantuoja tai Suomessa valmistetun ajoneuvon valmistaja. Jos maahantuojaa, valmistajaa tai muuta verovelvollista ei voida osoittaa, ajoneuvon rekisteröijä, käyttöönottaja tai, jos näitä ei voida osoittaa tai veroa ei saada näiltä perityksi, käytössä olevan ajoneuvon omistaja on verovelvollinen. Veron maksuvelvollisuus tarkoittaa sitä, että verovelvollisen on maksettava kaikki autoon kohdistuvat verot kuten arvonlisäveron sekä varsinaisen autoveron.

Nopeaa apua lakiasioihin.