Ennakkotiedon sitovuus määräytyy vaatimusten mukaan. Verovelvollisen vaatiessa, verottajan on noudatettava verotuksessa annettua ennakkotietoa. Kääntäen mikäli ennakkotiedon noudattamista ei ole vaadittu, ei veroviranomaisella myöskään ole velvollisuutta tätä noudattaa.

Ennakkotiedon sitovuus olosuhteiden muuttuessa

Myös verotuksen perusteena olevien olosuhteiden olennaiset muutokset saattavat estää ennakkotiedon noudattamisen. Verovelvollisen ei ole välttämätöntä vaatia ennakkotiedon noudattamista, vaa verotus voidaan toimittaa myös toisin.

Myös veronsaajan edustajalla on oikeus valittaa ennakkotiedon mukaan toimitetusta verotuksesta. Tällöin jo ennakkotiedosta on käytävä ilmi se, että veronsaaja tulee tämän mukaan toimitettavasta verotuksesta valittamaan.

 

Ennakkotieton on syytä erottaa ennakkoratkaisusta. Keskusverolautakunta antaa asiakkaiden hakemuksesta tulo- ja arvonlisäverotusta koskevia ennakkoratkaisuja. Ratkaisun antaminen edellyttää kuitenkin, että asia on periaatteellisesti merkittävä tai että siinä annettava päätös edistää verotuskäytännön yhtenäisyyttä.

 

katso myös:

http://www.vero.fi/fi-FI

Nopeaa apua lakiasioihin.