Oletko pettynyt vuokrahuoneistosi kuntoon? Missä kunnossa huoneiston tulisi olla?

Vuokrasuhteen alkaessa huoneiston tulee olla siinä kunnossa, jota vuokralainen kohtuudella voi vaatia ottaen huomioon huoneiston ikä ja muut sellaiset seikat. Vuokralaisen käytössä olevien tilojen ja laitteiden kunnossapito sekä kiinteistölle kuuluvien velvoitteiden hoito kuuluu vuokranantajalle, mutta toisinkin voidaan vuokralaisen kanssa sopia.

Jos huoneisto ei ole vaadittavassa tai sovitussa kunnossa voi vuokralainen purkaa vuokrasopimuksen, ellei vuokranantaja viivytyksettä poista tai korjaa puutetta ja puutteellisuudella on vuokralaiselle olennainen merkitys. Vuokrasopimuksen purkuoikeus on myös silloin, jos huoneiston kunnossa ilmenee puutteellisuutta vuokrasuhteen aikana muusta syystä kuin vuokralaisen laiminlyönnin johdosta.

Jos vuokranantaja ei korjaa puutteellisuutta, vuokralainen saa vuokrasopimuksen purkamisen sijasta korjata puutteellisuuden vuokranantajan kustannuksella. Vuokralaisen on kuitenkin huolehdittava siitä, että puutteellisuuden korjauksesta vuokranantajalle aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina.

Nopeaa apua lakiasioihin.