Mitä tehdä, jos vuokra on kohtuuttoman suuri?

Vuokrasta voidaan sopia. Vuokran suuruudesta kannattaa ainakin yrittää neuvotella. Vuokran määrä on se, mistä olet vuokranantajasi kanssa sopinut. Jos vuokra tuntuu kohtuuttomalta, et ehkä halua allekirjoittaa vuokrasopimusta. Näin vuokramarkkinat toimivat. Aina on kuitenkin mahdollista saattaa vuokran kohtuullisuus tuomioistuimen tutkittavaksi. Tällainen tilanne voi tulla kysymykseen esimerkiksi siinä tilanteessa, että vuokranantaja on yksipuolisesti muuttanut vuokrasuhteen ehtoja vuokran suuruuden osalta. Vuokranantajalla voi sinänsä olla oikeus yksipuoliseen vuokran tarkistamiseen, jos siitä ja tarkistamisen perusteista on vuokrasopimuksessa sovittu, mutta kohtuuttoman suuria korotuksia vuokraan ei kuitenkaan voida tehdä. Vuokran korottaminen on aina oltava perusteltua. Vuokran kohtuullistamista koskevaa vaatimusta ei voi kuitenkaan panna tuomioistuimessa vireille enää vuokrasuhteen päätyttyä.

Nopeaa apua lakiasioihin.