Vuokratyössä on kyse tilanteesta, jossa työnantaja asettaa työntekijän toisen tahon käyttöön vastiketta vastaan. Työvoiman vuokraukseen tarvitaan työntekijän suostumus. Työntekijä voi antaa suostumuksensa jo työsopimuksessa tai työsuhteen kestäessä. Yritystä, jonka käyttöön työvoimaa luovutetaan, kutsutaan käyttäjäyritykseksi.

Vuokratyössä oikeus johtaa ja valvoa työntekoa siirtyvät käyttäjäyritykselle. Myös muut välittömästi työn tekemiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet ovat käyttäjäyrityksen hallussa. Käyttäjäyritys päättää siis esimerkiksi työntekijän työajoista ja huolehtii turvallisuudesta työpaikalla.

Palkanmaksu ja esimerkiksi vuosiloman antaminen kuuluvat sen sijaan varsinaisen työnantajan vastuulle. Myös esimerkiksi työterveyshuollon järjestäminen on työntekijän oman työnantajan vastuulla. Vastuunjaosta työnantajan ja käyttäjäyrityksen kesken voidaan sopia myös toisin.

Nopeaa apua lakiasioihin.