Miten avoin yhtiö perustetaan?

Avoin yhtiö perustetaan yhtiömiesten välisellä sopimuksella. Sopimus voi olla kirjallinen tai suullinen. Periaatteessa sopimus voi olla jopa konkludenttinen, eli hiljaiseen yhteisymmärrykseen perustuva. Kirjallinen muoto on kuitenkin suositeltava. Rekisteröimisen kannalta se on käytännössä välttämätöntäkin. Sopimusvapaus on laaja. Sitä rajoittavat kuitenkin useat lain säännökset. Yhtiömiehellä on esimerkiksi aina oikeus tarkastaa yhtiön kirjanpito ja saada yhtiöstä tietoja. Yhtiöllä on myös aina velvollisuus pitää kirjanpitoa.

Kun yhtiösopimus on tehty, pitää hankkia tarvittava elinkeino- tai toimilupa. Jokaisella suomalaisella henkilöllä ja yhteisöllä on lähtökohtaisesti oikeus vapaasti harjoittaa kaikenlaista hyvän tavan mukaista elinkeinoa Suomessa. Joidenkin elinkeinojen harjoittamiseen on kuitenkin hankittava viranomaisen lupa. Luvanvaraisia elinkeinoja ovat mm. apteekkitoiminta, majoitus- ja ravitsemusliike sekä matkatoimiston pitäminen.

Luvan hankkimisen jälkeen avoin yhtiö on ilmoitettava kaupparekisteriin. Kaikkien yhtiömiesten on allekirjoitettava perusilmoitus. Kaupparekisterimerkinnällä on vain yhtiön olemassaolon toteava merkitys, koska avoin yhtiö on syntynyt jo yhtiömiesten keskinäisellä sopimuksella. Kaupparekisteriin merkinnällä ilmoitetaan ulkopuolisille, että uusi avoin yhtiö on syntynyt.

Nopeaa apua lakiasioihin.