Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajalainsäädännön noudattamista

Kuluttaja-asiamies on tällä hetkellä kuluttaja-asioiden asioiden vastuualueen ylijohtaja kilpailu- ja kuluttajavirastossa. Asiamies voi siirtää ratkaisuvaltaa alaiselleen virkamiehelle asioissa, joissa lain soveltamisen käytännöt ovat vakiintuneet. Kuluttaja-asiamies voi myös määrätä alaisensa virkamiehen … Jatka artikkelin Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajalainsäädännön noudattamista lukemista