Tulovero on Suomen verotuksessa tuloista perittävä vero. Tulovero jakautuu yksityishenkilön osalta ansiotuloihin ja pääomatuloihin. Pääomatulot ovat tuloja, joita varallisuus kerryttää ja ansiotulot ovat muut tulot kuin pääomatulot. Ansiotulot ovat esimerkiksi palkkatulot ja muut tulot, jotka on hankittu ansiotarkoituksessa.

Myyntivoiton laskeminen

Pääomatuloista maksetaan vuonna 2017 pääomatuloveroa 20 prosenttia ja 30 000 euron ylittävältä osalta 34 prosenttia. Pääomatuloksi katsotaan osakkeiden myyntivoitot eli osakkeiden myynnin yhteydessä saatu voitto. Myyntivoitto saadaan vähentämällä osakkeiden myyntihinnasta osakkeen hankintameno sekä osakkeen voiton hankkimisesta aiheutuneet menot. Tällaisia kuluja ovat mm. välityspalkkiot ja toimitusmaksut.

Myyntivoiton laskemisessa voidaan myös käyttää osakkeen hankintameno-olettamaa. Osakkeen hankintameno-olettama on 40 prosenttia luovutushinnasta, mikäli varallisuus on on omistettu vähintään 10 vuotta. Hankintameno-olettama on 20 prosenttia, jos osakkeen omistusaika on ollut alle 10 vuotta. Myyntivoitto on verovapaa, mikäli pörssiosakkeiden yhteenlaskettu myyntihinta on enintään tuhat (1000) euroa yhden kalenterivuoden aikana. On hyvä huomioida, että vaikka pörssiosakkeiden yhteenlaskettu myyntivoitto on alle 1000 euroa kalenterivuoden aikana tulee pääomatuloista tehdä veroilmoitus.

Myyntitappion vähentäminen pääomatuloista

Vuonna 2016 tapahtuneen lakimuutoksen myötä,  myyntitappiot vähennetään kaikista pääomatuloista. Ennen lakimuutosta syntyneet myyntitappiot vähennetään vain myyntivoitosta, ei kaikista pääomatuloista. Näin ollen sijoittaja pystyy vähentämään pörssiosakkeiden myynnistä aiheutuneet tappiot sijoitusasunnon vuokratuloista.

Myyntitappiot voi myös ylittää kalenterivuonna kertyneet myyntivoitot, jolloin myyntitappio siirtyy seuraaville viidelle vuodelle. Tällöin syntyy alijäämä. Osakesijoittaja voi näin ollen vähentää 2020 tapahtuneet myyntitappiot vuosien 2021-2025 myyntivoitoista.

Nopeaa apua lakiasioihin.