Tekijänoikeus

Tekijänoikeus suojaa kirjallisia ja taiteellisia teoksia antaen tekijälleen oikeuden määrätä luomuksestaan yksinomaisesti. Tekijänoikeuslaki voi suojata esimerkiksi kirjallista- tai suullista teosta, maalausta tai karttaa (tai näiden osaa) edellyttäen, että suojattavana on henkilön itsenäinäinen ja omaperäinen luomus. Vaikka teoksen luomisen myötä tekijälle syntyy oikeuksia, voidaan tekijänoikeutta rajoittaa ja oikeus luomukseen lakkaa tietyn ajan kuluttua. Laki24 tarjoaa kattavan artikkelikirjaston tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin ja patenttiin liittyen.

Kokoomateoksen tekijänoikeussuoja voi olla itsenäistä ›

Kokoomateoksen tekijänoikeussuoja on lailla suojattua tekijänoikeussuojaa, jota kokoomateos voi nauttia. Mikä on kokoomateos? Kokoomateos on kirjallinen tai taiteellinen teostyyppi, joka on aikaansaatu yhdistämällä teoksia tai teosten osia. Tällaisia kokoomateoksia voivat olla esimerkiksi runoantologiat, tietosanakirja ja jotkut tietokannat. Pelkästään se, että mekaanisesti yhdistetään tietoa ei tee kokoomateosta. Kokoomateoksen tekijänoikeussuoja – sisältö Sillä, joka yhdistämällä teoksia tai Lue lisää ›

Kirjallinen teos saa tekijänoikeuden suojaa ›

Kirjallinen teos saa yleensä tekijänoikeussuojaa. Tekijänoikeudet ovat teoksen luojalla, kirjallisessa teoksessa yleensä kirjoittajalla. Mikä on kirjallinen teos Kirjallisena teoksena pidetään tieto- ja kaunokirjallisten teosten lisäksi myös kartaa tai muuta selittävää piirustusta. Teos voi olla graafisesti ja plastillisesti muotoiltu teos sekä tietokoneohjelma. Ilmenemistapaa ei ole tarkoin rajattu. Suojan saamisen edellytys on teoskynnyksen ylittyminen. Teoskynnys ylityy ,kun Lue lisää ›

Isyysoikeus on moraalinen tekijänoikeus ›

Isyysoikeus liittyy tekijänoikeuksien moraalisiin oikeuksiin. Kun tekijä valmistaa teoksen, hänellä on teostaan kohtaan tekijänoikeuksia, mutta myös moraalisia oikeuksia. Moraalisilla oikeuksilla suojataan tekijän persoonaa ja teoksen omalaatuisuutta. Isyysoikeus sisällöllisesti Isyysoikeus tarkoittaa, että tekijän nimi on ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti, kun teoksesta valmistetaan kappale tai teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin. Hyvä tapa ja siitä johtuvat kriteerit Lue lisää ›

Hyvitys tekijänoikeuden loukkauksesta ›

Hyvitys on maksettava sen, joka syyllistyy tekijänoikeuden loukkaukseen. Oikeudenhaltijalle on myös maksettava korvaus, sekä tekijänoikeutta loukkaavan teoksen kappaleen menettäminen. Teosten käyttäminen tekijänoikeuslain vastaisesti on tekijänoikeusloukkaus; tällaisia ovat esim. piraattilevyn maahantuonti, yleisön saataville saattaminen (esim. vertaisverkossa) sekä luvaton valmistaminen.  Teko voi olla rikos; tekijänoikeuslaissa määritellään tekijänoikeusrikkomus ja rikoslaissa tekijänoikeusrikos omien tunnunsmerkistöjensä mukaan. Mistä hyvitys voidaan määrätä? Hyvitys Lue lisää ›

Esittävän taiteilijan tekijänoikeudet ›

Esittävän taiteilijan tekijänoikeudet määritellää tekijänoikeuslaissa. Tarkalleen esittävän taiteilijan tekijänoikeudet ts. suoja, kuuluu tekijänoikeuden lähioikeuksiin. Oikeuskielessä puhutaa esittävän taiteilijan suojasta. Mikä on esittävä taiteilija? Esittävällä taiteilijalla tarkoitetaan henkilöä, joka esittää kirjallisen tai taiteellisen teoksen tai kansanperinteen mukaisen esityksen. Esittäjää voidaan siis suojataa, vaikka esittäjä ei olisikaan itse luonut kyseistä teosta. Esittäviä taiteilijoita ovat esimerkiksi laulajat, näyttelijät Lue lisää ›

Äänitallenteen tuottajan suoja ›

Äänitallenteen tuottajan suoja on äänitallenteen tuottajalla. Suojaa kutsutaan myös ns. lähioikeussuojaksi. Suoja on voimassa lähtökohtaisesti tallentamishetkestä 50 vuotta. Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tai selittävä kirjallinen. Se voi olla myös suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote. Myös Lue lisää ›

Tekijänoikeuden haltija päättää yleensä tekijänoikeuksista ›

Tekijänoikeuden haltija tarkoittaa sitä luonnollista henkilöä, tekijää, jolla on teokseen kuuluvat tekijänoikeudet. Tekijänoikeus voi olla myös muulla kuin tekijällä. Tekijänoikeuksien haltija voi olla esim. työnantaja tai muu jolle tekijänoikeus on sopimuksella luovutettu. Tekijänoikeuksien haltija voi olla sekä luonnollinen että oikeushenkilö. Tekijänoikeus ei suojaa pelkkää ideaa tai ajatusta, vaan niistä ilmenevää luotua teosta, ilmiasua tai toteutustapaa. Lue lisää ›

Kuvatallenteen tuottajan suoja ›

Kuvatallenteen tuottajan suoja tarkoittaa tekijänoikeussuojaa, joka anneteen tallenteen tuottajalle. Kuvatallenteen tuottajan suoja koskee esimerkiksi filmiä tai muuta laitetta, jolle on tallennettu liikkuvaa kuvaa. Yleensä samassa filmissä on sekä ääntä, että kuvaa. Tällöin äänen osuutta suojataan äänitallenteen suojan mukaisesti ja kuvaa kuvatallenteen suojan mukaisesti. Kuvatallenteen tuottajan suoja – sisältö Tuottajan suoja edellyttää, että filmiä tai muuta Lue lisää ›

Kuvataiteilijan luoksepääsyoikeus ›

Kuvataiteilijan luoksepääsyoikeus on oikeutta, jossa kuvataiteen teoksen tekijällä on oikeus saada luovuttamansa teos nähtävilleen, jollei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa teoksen omistajalle tai haltijalle ja se on tarpeen. Luoksepääsyoikeuden käytön edellytyksenä on lisäksi, että luoksepääsy on tarpeen tekijän taiteellisen työn kannalta tai kuvataiteilijan taloudellisten oikeuksien toteuttamiseksi. Kuvataiteilijan luoksepääsyoikeus ja taloudelliset oikeudet tekijänoikeutena Taloudellisia oikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeuslaissa Lue lisää ›

Tekijänoikeus luetteloon tai tietokantaan ›

Tekijänoikeus luetteloon tai tietokantaan saadaan tekijänoikeuslakien mukaan. Tekijänoikeus suojaa myös luettelon tai tietokannan valmistajaa. Suojattuja kohteita voivat olla esim. luettelo, taulukot, ohjelmat ja tietokannat. Olennaista on, että työ on vaatinut huomattavia panostuksia ja ne sisältävät suuria määriä tietoa. Mikä on luettelo tai tietokanta? Luettelo voi olla tiedoista koostettu listaus. Tietokanta on tiedon tai teosten itsenäinen Lue lisää ›

Tekijänoikeuden rajoitukset

Tekijänoikeuslaissa rajoitetaan tekijänoikeutta muun muassa yhteiskunnallisten tai sivistyksellisten syiden johdosta. Näitä ovat esimerkiksi sananvapaus ja tiedonvälitys. Laki24 tarjoaa kattavat tiedot tekijnäoikeudeesta yksityisen näkökulmasta ”Tekijänoikeus ” -artikkelit osuudesta.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua tekijänoikeuksiin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Tekijänoikeuden loukkaus

Mikäli henkilö loukkaa tekijänoikeuksia, voi hän joutua hyvitysvastuuseen loukkauksestaan. Hyvitysvastuu on riippumaton tuottamuksesta ja tekijänoikeuksia, jolloin tekijänoikeuksia on mahdollista loukata myös tahattomasti.

2

Mikä voi olla tekijänoikeuden loukkaus?

Teoksen julkistamisen jälkeen jokaisen on mahdollista valmistaa teoksesta muutama kappale yksityistä käyttöä varten. Tekijänoikeutta voidaan siis loukata esimerkiksi valmistamalla kyseistä teoskappaletta luvattomasti.

3

Tekijänoikeuksien luovutus

Tekijä voi luovuttaa tekijänoikeuksiaan vapaasti. Tämä tapahtuu joko kokonaan tai osittain. Useimmiten tekijä luovuttaa tekijänoikeuden kuitenkin kirjallisesti eteenpäin vastiketta vastaan.

4

Yhteisteos

Jos jokin teos tehdään yhdessä useamman kuin yhden henkilön toimesta, on kyseessä yhteisteos. Tekijöillä on tällöin yhtäläinen oikeus teoksen tekijänoikeuteen.