Tekijänoikeuden haltija tarkoittaa sitä luonnollista henkilöä, tekijää, jolla on teokseen kuuluvat tekijänoikeudet. Tekijänoikeus voi olla myös muulla kuin tekijällä. Tekijänoikeuksien haltija voi olla esim. työnantaja tai muu jolle tekijänoikeus on sopimuksella luovutettu. Tekijänoikeuksien haltija voi olla sekä luonnollinen että oikeushenkilö.

Tekijänoikeus ei suojaa pelkkää ideaa tai ajatusta, vaan niistä ilmenevää luotua teosta, ilmiasua tai toteutustapaa.

Tekijänoikeuden haltija saa teokseen:

Mm. taloudelliset ja moraaliset oikeudet.

Tekijänoikeus tuottaa yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen.

Kappaleen valmistamisena pidetään sen valmistamista kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinolla ja missä muodossa tahansa. Kappaleen valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa.

Tekijänoikeuden siirto

Osa tekijänoikeuksista voi siirtyä tai ne voidaan siirtää toiselle tekijänoikeuden haltijalle. Tekijänoikeuksien voimassaoloajan päättyminen ei lakkauta kaikkia tekijän oikeuksia.

Tekijällä, joka on luovuttanut elokuvan tai äänitteen tuottajalle oikeuden levittää yleisölle vuokraamalla elokuvaan tai äänitteeseen tallennetun teoksen kappaleita, on oikeus saada tuottajalta kohtuullinen korvaus vuokrauksesta, eikä tekijä voi luopua oikeudestaan korvaukseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.