Lahjaveron määrä

Lahjaveron suuruuteen vaikuttaa kaksi asiaa: lahjan arvo ja lahjan saajan sukulaisuussuhde lahjan antajaan. Lahjaveron suuruus määräytyy lahjan käyvän arvon mukaisesti. Käypä arvo tarkoittaa hintaa, joka omaisuudesta todennäköisesti maksettaisiin, jos se… Lue lisää »

Velvollisuus maksaa lahjavero

Velvollisuus maksaa lahjavero syntyy, kun henkilö antaa toiselle omaisuutta lahjana. Edellytyksenä on lisäksi, että lahjanantaja tai -saaja asuu lahjan antamisen aikaan Suomessa. Henkilön katsotaan asuvan Suomessa, jos hänellä on täällä… Lue lisää »

Lahjaverosta vapaa omaisuus

Lahjaveroa ei tarvitse maksaa, jos lahjana annetun omaisuuden arvo on alle 5000 euroa. Jos joku saa samalta henkilöltä useita eri lahjoja kolmen vuoden sisällä, lahjojen arvot lasketaan kuitenkin yhteen. Tällöin… Lue lisää »

Vähennyskiellot arvonlisäverotuksessa

Arvonlisäverojärjestelmään liittyy yleisen vähennysoikeuden lisäksi joitakin vähennyskieltoja. Vähennystä ei ensinnäkään saa tehdä työsuhdeasuntoihin tai henkilökunnan virkistystiloihin liittyvistä hankinnoista. Vähennys on kiellettyä, jos hankinta liittyy kiinteistöön, jota käytetään esim. verovelvollisen tai… Lue lisää »

Vähennykset arvonlisäverotuksessa

Arvonlisäveroon liittyy vähennysjärjestelmä. Tällä pyritään estämään veron kertautuminen. Ilman vähennysoikeutta arvonlisävero kertautuisi, kun kaikki tavaran myyjät tukkumyyjästä jälleenmyyjiin maksavat arvonlisäveroa omasta myynnistään. Tällöin arvonlisävero olisi lopullisissa kuluttajahinnoissa ”moneen kertaan” ja… Lue lisää »

Arvonlisävero: Verovelvolliseksi hakeutuminen

Eräät yhteisöt ja muut liiketoiminnan harjoittajat ovat ainakin osittain vapaita arvonlisäverosta. Tällaisia ovat esimerkiksi yleishyödylliset yhteisöt, uskonnolliset yhdyskunnat sekä liiketoiminnan harjoittajat, joiden liikevaihto on tilikaudessa alle 15 000 euroa. Tällaiset… Lue lisää »

Arvonlisäverovelvollisuudesta vapaat: Uskonnolliset yhdyskunnat

Uskonnollisia yhdyskuntia Suomessa ovat evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä muut uskonnolliset yhdyskunnat ja niiden seurakunnat. Uskonnollisten yhdyskuntien arvonlisäverokohtelu on samanlaista kuin yleishyödyllisten yhteisöjen. Uskonnollisten yhdyskuntien ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa sellaisesta… Lue lisää »

Arvonlisävero: Alennettu verokanta

Yleinen arvonlisäverokanta on Suomessa 24 %. Suurimmassa osassa tuotteista ja palveluista arvonlisäveron määrä on siis 24 % niiden hinnasta. Suomessa sovelletaan kuitenkin myös kahta alempaa verokantaa. 14 %:n verokanta Verokanta… Lue lisää »