Mikä on liikkeen luovutus?

Lain määritelmän mukaan liikkeen luovutuksesta on kyse, kun yritys, liike, yhteisö tai säätiö tai näiden toiminnallinen osa luovutetaan toiselle työnantajalle. Lisäksi edellytyksenä on, että luovutettu liike tai sen osa säilyy… Lue lisää »

Aloittava liiketoiminta: Riskien minimointi

Miten aloittavan liiketoiminnan riskit voidaan minimoida? Liiketoimintaa suunniteltaessa projektin toteutuksen tulisi lähteä liikkeelle testatusta ja hyväksi havaitusta liikeideasta. Tämän arvioinnin pohjalta voidaan parhaiten ennakoida yhtiön taloudellisen tilanteen kehittyminen tulevaisuudessa. Sen… Lue lisää »

Arvonlisävero: Vähennysoikeus

Verovelvollisen vähennysoikeus tavoitteena on estää veron kertaantuminen poistamalla tavaran tai palvelun hinnasta aikaisemman myyntiportaan maksama vero. Vähennysoikeus on myönnetty vain verovelvollisille ja vähennysoikeus koskee vain ostoja, joista myyjä tilittää veron.… Lue lisää »