Yliopistot ja ammattikorkeakoulut eivät lähtökohtaisesti ole vapaita arvonlisäverovelvollisuudesta, vaan niiden tulee maksaa arvonlisäveroa liiketoiminnan muodossa harjoitetusta toiminnasta. Velvollisuus veron maksamiseen johtuu siitä, että yliopistot eivät enää nykyään ole osa valtiota, vaan ne ovat itsenäisiä laitoksia tai säätiöitä.

Arvonlisäverovelvollisuus koskee kuitenkiin ainoastaan liiketoiminnan muodossa harjoitettua toimintaa. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun liiketoimintaa voi olla esimerkiksi yleiseen myyntiin tarkoitettujen julkaisujen kustantaminen tai yliopiston tai ammattikorkeakoulun omistaman kiinteistön vuokraaminen yksityisille henkilöille.

Muiden palvelujen osalta yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat kuitenkin vapaita arvonlisäverosta. Niiden ei tarvitse suorittaa veroa esimerkiksi koulutuspalveluistaan. Käytännössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toiminta onkin suurelta osin vapaata arvonlisäverosta.


Lue lisää yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverovelvollisuudesta.

Lähde §: arvonlisäverolaki


Suomen Juristit Oy
24.6.2015
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.