Vuokra-asiat

Yritykset vuokraavat usein käyttöönsä liikehuoneistoja. Liikehuoneiston vuokrauksesta on kyse, kun rakennus, sen osa tai esimerkiksi huoneisto vuokrataan toiselle muuta tarkoitusta kuin asumista varten. Vuokranantajan on mahdollista tarkistaa vuokralaisen luottotiedot vuokrasopimusta varten. Tämä kannattaa aina tehdä vaikka vuokralaiseksi olisi tulossa yksityisen henkilön sijasta yritys. Asuinhuoneiston ja liikehuoneiston välisen vuokrasuhteen eron määrittää sopimus huoneiston pääasiallisesta käytöstä, jolloin käyttötarkoitus ratkaisee sovellettavan lain.

Vuokravakuuden palautusaika ›

Vuokravakuuden palautusaika ei ole tarkkaan määräpäivään sidottu. Vuokravakuus on palautettava vaadittaessa sitten, kun edellytykset ovat olemassa. Vuokravakuuden palautusaika Kun vuokrasuhde päättyy tai vakuuden määräaika on muutoin kulunut, vuokranantajan on palautettava vakuus sen antajalle. Vuokravakuuden asettaja voi olla vuokralainen, mutta myös muu henkilö. Jos vuokravakuuden on vuokralaisen puolesta asettanut toinen henkilö, pitää vakuus palauttaa vuokralaisen sijasta siis kyseiselle Lue lisää ›

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus ›

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus perustuu siihen, että vuokralainen ei noudata lakia tai vuokrasopimusta ja jättää esimerkiksi vuokrat maksatta. Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus Huoneenvuokralaissa on luetteloitu tilanteet, joissa vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus. Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus: 1) jos vuokralainen laiminlyö suorittaa vuokran säädetyssä tai sovitussa ajassa; 2) jos vuokraoikeus siirretään taikka huoneisto tai sen Lue lisää ›

Vuokrasopimuksen irtisanominen ›

Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain, joka yleisemmin tunnetaan huoneenvuokralakina, 54 §:n 1 momentin mukaan vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen, on vuokralaiselle annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, josta käy ilmi päättymisajankohta ja irtisanomisen peruste. Saman pykälän 2 momentin mukaan myös vuokralaisen on irtisanoessaan vuokrasopimuksen, toimitettava kirjallinen irtisanomisilmoitus vuokranantajalle tai sille, jolle vuokranantaja on antanut tehtäväksi Lue lisää ›

Häädön hakeminen ›

Häädön hakeminen on vuokranantajan tehtävä toimittamalla häätöä koskeva haastehakemus käräjäoikeuteen. Häätötuomio annetaan ulottomiehelle täytäntöönpantavaksi. Häädön hakeminen Jos vuokrasopimus on päättynyt, mutta vuokralainen ei muuta pois asunnosta, voi vuokranantaja hakea vuokralaiselle häätöä. Häätöä voidaan hakea myös samassa yhteydessä vuokrasopimuksen purkamisen kanssa. Vuokrasuhteen purkaminen vaatii merkittävän sopimusrikkomuksen. Huoneenvuokralain mukaan vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos: Vuokralainen laiminlyö vuokranmaksua Vuokralainen Lue lisää ›

Kauanko häätö kestää? ›

Vuokralaisen häätö on monesti kovin hidasta. Kauanko häätö kestää ja miksi siinä kestää niin kauan? Häätöprosessissa on neljä osallista, mikä tekee siitä hitaan. Kauanko häätö kestää? Vuokralaisen häätöä voidaan hakea vuokrasuhteen päättämistilanteissa. Aina ennen häädön hakemista tulee siis olla joko tilanne, missä vuokrasopimus on päättynyt, mutta vuokralainen ei muuta pois asunnosta taikka tilanne, missä vuokranantajalla on Lue lisää ›

Häätö maksamattomien vuokrien takia ›

Häätö maksamattomien vuokrien takia onnistuu yleensä viimeistään sen jälkeen, kun vuokralaisella on vähintään kahden kuukauden vuokrat maksamatta. Vuokralaisen häätöprosessi alkaa vuokrasopimuksen päättämisestä, minkä jälkeen häätöä haetaan käräjäoikeudesta. Käräjoikeuden antaman häätötuomion jälkeen ulosottomies hoitaa häädön. Vuokranantaja ei itse saa ryhtyä häätöä koskeviin toimiin kuten siihen, että se ajaisi vuokralaisen ulos asunnosta, kantaisia vuokralaisen tavarat pois asunnosta Lue lisää ›

Vuokralaisen häätö ›

Vuokralaisen häätö kuuluu vuokrasopimuksen päättämisen yhteyteen. Häätäminen on mahdollista, kun vuokrasopimus päätetään mutta vuokralainen ei muuta pois. Vuokralaisen häätö Vuokralaisen häätöä voi hakea vuokrasuhteen päättämistilanteissa. Aina ennen häädön hakemista tulee siis olla joko tilanne, missä vuokrasopimus on päättynyt, mutta vuokralainen ei muuta pois taikka tilanne, missä vuokranantajalla on oikeus päättää vuokrasopimus vuokralaisen sopimusrikkomuksen perusteella. Häätöä Lue lisää ›

Liikehuoneiston vuokran määrä on yleensä sovittavissa ›

Liikehuoneiston vuokra on lähtökohtaisesti osapuolten sovittavissa. Kuitenkin hyvän tavan vastainen tai kohtuuton sopimusehto voi kuitenkin olla kielletty. Myös vuokran suuruuden määtäytymistä koskevia sopimusehtoja koskee hyvän tavan mukaisuuden ja kohtuullisuuden perusvaatimus. Normaalisti vuokra sovitaan maksettavaksi euroina kuukausittain tiettyyn päivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille. Mitä liikehuoneiston vuokra sisältää? Osapuolten kannattaa sopia tarkoin siitä, mitä vuokra sisältää. Kuuluuko Lue lisää ›

Liikehuoneiston kunto vuokrasuhteen alkaessa ›

Liikehuoneiston kunto on vastattava sitä mitä vuokralaisen ja vuokranantajan välillä on sovittu. Jos asiasta ei ole sovittu mitään, on huoneiston oltava kuitenkin siinä kunnossa, kuin vuokralainen voi kohtuudella odottaa. Odotuksien on vastattava sitä, mitä voidaan perustellusti odottaa huomioiden huoneiston ikä, muiden vastaavien huoneistojen kunto ja muut paikallisten olosuhteet. Huoneiston on lisäksi aina täytettävä erilaiset lainsäädännön Lue lisää ›

Huoneenvuokra eli huoneiston vuokraaminen ›

Huoneenvuokra tarkoittaa käyttöoikeutta rakennukseen tai sen osaa tiettyä sovittua vastiketta vastaan. Vuokraoikeus voi sisältää käyttöoikeuden lisäksi muutakin kuten veden, sähkön, jätemaksut, kotivakuutuksen tai kiinteän internet-yhteyden. Vuokralla tarkoitetaan puhekielessä usein käytöstä maksettavaa vastiketta. Huoneenvuokra – sovellettava laki selvää? Yleensä vuorasopimuksella vuokralainen saa vuokranantajalta yksinomaisen käyttöoikeuden asuntoon. Huoneiston käyttötarkoituksesta riippuu mitä lakia vuokraamiseen on sovellettava. Kysymys on Lue lisää ›

Liikehuoneiston luovutus toisen käyttöön

Mikäli yritys vuokraa liikehuoneiston, voidaan enintään puolet tilasta luovuttaa ulkopuolisen käyttöön ilman vuokranantajan lupaa. Vuokranantaja voi kuitenkin estää liikehuoneiston luovutuksen toisen käyttöön, mikäli hän pystyy osoittamaan siitä aiheutuvan haittaa tai häiriötä. Osapuolet voivat myös sopimuksella sopia, ettei liikehuoneiston vuokraajalla ole oikeutta luovuttaa tilaa kolmannelle, jolloin lupa esimerkiksi alivuokraukseen tulee kysyä vuokranantajalta.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua vuokra-asioihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Vuokravakuus

Vuokranantajan kanssa voidaan sopia kohtuullisen vuokravakuuden asettamisesta esimerkiksi sellaisen vahingon varalta, ettei sopijapuoli ole täyttänyt velvoitteitaan.

2

Vakuuden palautus

Vuokranantajan on palautettava vakuus vuokrasuhteen päätyttyä, ellei hänellä ole perustetta vaatia vakuuden käyttämistä vahingon korvaamiseksi, jonka varalta vakuus on alunperin asetettu.

3

Vakuuden pidättäminen

Vuokranantajalla on oikeus pidättää vakuudesta osa mikäli vuokralainen ei esim. maksa vuokraansa täysmääräisesti tai hoitaa huoneistoa niin huonosti, että vuokranantajan on tehtävä korjauksia.

4

Häätäminen

Vuokralaisen rikkomuksen laatu määrittää onko vuokranantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus. Jos vuokralainen ei lähde asunnosta vapaaehtoisesti, on vuokranantajalla oikeus hakea häätöä.