Huoneenvuokra tarkoittaa käyttöoikeutta rakennukseen tai sen osaa tiettyä sovittua vastiketta vastaan. Vuokraoikeus voi sisältää käyttöoikeuden lisäksi muutakin kuten veden, sähkön, jätemaksut, kotivakuutuksen tai kiinteän internet-yhteyden. Vuokralla tarkoitetaan puhekielessä usein käytöstä maksettavaa vastiketta.

Huoneenvuokra – sovellettava laki selvää?

Yleensä vuorasopimuksella vuokralainen saa vuokranantajalta yksinomaisen käyttöoikeuden asuntoon. Huoneiston käyttötarkoituksesta riippuu mitä lakia vuokraamiseen on sovellettava. Kysymys on yleensä joko asuin- tai liikehuoneistosta. Kummastakin on oma lainsäädäntönsä. Tosiasiallinen ja pääasiallinen käyttö ratkaisee käyttötarkoituksen arvioinnin. Vuokrasopimukseen kannattaakin ottaa maininta mihin käyttöön huoneistoa vuokrataan.

Asiaan perehtymättömän on helpoin käyttää valmiita asiakirjapohjia. Vaikka huoneenvuokraan sääntely on pitkälti ei-pakottavaa, on pakottava lainsäädäntö huomioitava. Pakottavasta lainsäädännöstä ei voida sopia toisin. Lainsäädäntö suojaa kuten yleensä, heikompaa osapuolta. Vuokranantajan kannattaakin huolehtia siitä, että riskit käyttöoikeuden luovutuksessa minimoidaan.


Lue lisää liikehuoneiston vuokraamisesta.

Lähde §: laki asuinhuoneiston vuokrauksesta, laki liikehuoneiston vuokrauksesta


Suomen Juristit Oy
20.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.