Liikehuoneiston vuokraaminen?

Kun rakennus, sen osa tai esimerkiksi huoneisto vuokrataan toiselle muuta tarkoitusta kuin asumista varten, niin kyse on liikehuoneiston vuokrauksesta. Tällöin sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta. Lain säännöksistä voidaan tietyissä määrin poiketa sopimuksin eli se ei ole sinänsä pakottavaa oikeutta. Joskus tulee ajankohtaiseksi miettiä, onko kyseessä esimerkiksi asuinhuoneiston vaiko liikehuoneiston vuokraus. Lain mukaan sopimus huoneiston pääasiallisesta käytöstä kuitenkin määrää sen käyttötarkoituksen. Sopimus liikehuoneiston vuokrauksesta tehdään joko määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Jollei toisin ole sovittu tai sovita tai muusta laista muuta johdu, niin vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Määräaikainen vuokrasopimus taas päätttyy sen voimassaolopäivän mentyä umpeen. Molemmat vuokrasopimukset päättyvät myös sopimuksen purkamisen tai lakkaamisen johdosta. Joskus vuokrasuhteen kestosta saatetaan myös jälkikäteisesti sopia alkuperäissopimuksesta poikkeavin ehdoin.

Nopeaa apua lakiasioihin.