Vuokravakuuden palautusaika ei ole tarkkaan määräpäivään sidottu. Vuokravakuus on palautettava vaadittaessa sitten, kun edellytykset ovat olemassa.

Vuokravakuuden palautusaika

Kun vuokrasuhde päättyy tai vakuuden määräaika on muutoin kulunut, vuokranantajan on palautettava vakuus sen antajalle. Vuokravakuuden asettaja voi olla vuokralainen, mutta myös muu henkilö. Jos vuokravakuuden on vuokralaisen puolesta asettanut toinen henkilö, pitää vakuus palauttaa vuokralaisen sijasta siis kyseiselle vakuuden asettaneelle henkilölle.

Vakuus on palautettava kokonaisuudessaan, kun vuokranantajalla ei ole enää sellaisia saatavia, joiden vakuudeksi vuokravakuus on asetettu. Vakuuden palauttamiselle ei ole laissa säädettyä määräaikaa. Vakuutta käsitellään velkana, joka on maksettava vaadittaessa. Vakuudenantaja, yleensä vuokralainen, voi vaatia vuokravakuutta takaisin heti sen jälkeen, kun palauttamisen edellytykset ovat täyttyneet. Vuokravakuus on siis palautettava täysimääräisenä, jos vuokralainen on hoitanut kaikki ne velvoitteensa, joiden turvaamiseksi vuokravakuus on asetettu.

Vakuuden asettamisesta pitää sopia vuokrasopimuksessa ja samassa yhteydessä on sovittava, mitä velvollisuutta varten vakuus asetetaan. Vakuus voidaan asettaa vuokralaisen kaikkien velvollisuuksien täyttämiseksi. Samoin vakuus voidaan asettaa myös esimerkiksi pelkästään vuokran maksun turvaamiseksi.

Vakuuden osapalautus

Kun vakuus on annettu vuokralaisen kaikkien velvoitteiden täyttämisestä, vuokranantaja voi pidättää vakuuden tai osan siitä esimerkiksi sen vuoksi, että huoneistoa on vuokralaisen jäljiltä kunnostettava. Jos vuokravakuus sen sijaan on asetettu pelkästään vuokran maksamisen vakuudeksi, on vakuus palautettava sen jälkeen, kun kaikki vuokrat on maksettu. Jos osa vuokrasta on maksamatta, vuokranantaja voi pidättää vakuudesta vain maksamatta olevan osan. Osapuolet voivat myös sopia siitä, että viimeiset vuokrat katetaan vakuudella.

Jos vakuus kattaa myös huoneiston hoidon laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon korvaamisen, kuten se yleensä kattaa, vuokranantajalle on annettava kohtuullinen aika tarkastaa huoneisto vuokrasuhteen päättymisen jälkeen. Jos huoneistossa on vuokralaisen jäljiltä havaittavia puutteita, vuokranantaja saa pidättää vuokravakuudesta sen osan, mikä kattaa virheen korjaamisen kulut. Vuokranantajalla ei siis ole oikeutta pidättää koko vuokravakuutta, jos virheen korjaaminen kustantaa tätä vähemmän; 1000 euron vuokravakuudesta on palautettava 800 euroa, jos virheen korjaamisen kustannukset ovat 200 euroa.

Lähde §: huoneenvuokralaki

Lue lisää vuokravakuudesta.

Artikkelin kirjoittaja:
Suomen Juristit Oy
03.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.