Lain mukaan vuokran maksuajankohdasta voidaan sopia osapuolten välillä. Ennakkovuokrasta sovitaan huoneiston vuokrasopimuksessa, eikä perimiselle edellytä erityisiä syitä. Vuokrasopimusta tehtäessä voidaan sopia vuokran perimisestä ennakolta yhdeltä tai useammalta vuokranmaksukaudelta. Ennakkovuokra pitää lähtökohtaisesti erottaa vakuudesta mutta tämän periminen voidaan pitää vakuusluontaisena. Ennakkovuokralla tarkoitetaan sitä, että vuokraa suoritetaan tietyiltä vuokranmaksukausilta etupainoisesti, jonka jälkeen tilanne tasataan ja siirrytään maksamaan vuokraa vuokranmaksukausittain.

Ehto, jonka mukaan vuokralaiselle vuokrasuhteen aikana muulloin asetetaan velvollisuus maksaa vuokraa ennakolta, on mitätön. Vuokralainen saa kuitenkin aina maksaa vuokraa ennakolta useammalta vuokranmaksukaudelta kuin on erääntynyt.

Mikäli vuokralainen on maksanut ennakkovuokraa mutta vuokrasopimus päätetään, on vuokranantajan palautettava ennakkovuokrat siltä ajalta, kun vuokraaja ei ole hallinnut huoneistoa. Toisin sanoen, liikaa suoritettu vuokra on palautettava vuokraajalle mutta palauttamisenajasta voidaan myös sopia erikseen. Mikäli ennakkovuokran palauttamisesta joudutaan vaatimaan kanteella, erääntyy saatava palautus kolmen vuoden kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä.

Lähde §: Laki liikehuoneiston vuokrauksesta


Suomen Juristit Oy
26.1.2016
(Päivitetty 2.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.