Vuokran kohtuullistaminen voi tulla eteen sekä asuin- että  liikehuoneiston vuokrasuhteen kuluessa. Sopijapuolet voivat saattaa asian tuomioistuimen tutkittavaksi.

Usein tarve vaatia vuokran kohtuullistamista on vuokralaisella. Vaatimus vuokran kohtuullistamisesta on pantava vireille ennen kuin vuokrasuhde päättyy. Järjestely on omiaan vähentämään vuokralaisen halua riitauttaa vuokran määrä vuokranantajan irtisanottua tämän.

Asuinhuoneiston vuokra

Tuomoistuin voi alentaa tai korottaa vuokraa. Jos edellytyksiä ei ole muuttaa vuokraa kumpaankaan suuntaa, jätetään vuokra sen suuruiseksi kuin mitä se oli. Jos tuomioistuin päätyy alentamaan vuokraa, voi se myös vaihtoehtoisesti muuttaa sen ehtoa. Edellytyksenä vuokran alentamiselle (mikä on useimmiten kysymyksessä) on että vuokra olennaisesti, ilman hyväksyttävää syytä ylittää alueella samanveroisten ja samaan tarkoitukseen käytettyjen huoneistojen käyvät arvot.

Muutettaessa vuokraa vuokranantajan eduksi (korottaminen), korottaminen on mahdollista vain, mikäli se on vuokrasopimuksissa noudatettavan hyvän tavan vastainen tai muuten kohtuuton.

Vuokran kohtuullistaminen – ajallinen kohdistaminen

Sekä asuin- että liikehuoneiston osalta on säädetty, että mikäli tuomioistuin muuttaa vuokran määrää tai sen määräytymisen ehtoa, sen tulee päättää, mistä ajankohdasta muutos tulee voimaan. Pääsääntöisesti palautus on määrättävissä vain alentamisvaatimuksen tiedoksiantamisen jälkeiseltä ajalta. Pääsäännöstä on poikkeuksia.

Nopeaa apua lakiasioihin.