Liikehuoneiston kunnon on vastattava sitä, mitä vuokralaisen ja vuokranantajan välillä on sovittu. Jos asiasta ei ole sovittu mitään, on huoneiston oltava kuitenkin siinä kunnossa, kuin vuokralainen voi kohtuudella odottaa. Vuokralaisten odotuksien on vastattava sitä, mitä huoneiston iän, alueen vastaavaan tarkoitukseen käytettyjen huoneistojen kunnon ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia.

Huoneiston on lisäksi aina täytettävä erilaiset lainsäädännön asettamat vaatimukset, kuten terveyteen ja ympäristöön liittyvät turvallisuussäännökset.

liikehuoneiston puutteellinen kunto

Jos huoneisto ei ole sovitussa tai olosuhteiden mukaan arvioitavassa hyväksyttävässä kunnossa, vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus jos puutteellisuudella on hänen kannaltaan olennaista merkitystä. Tällainen tilanne on kyseessä esimerkiksi, mikäli huoneistoa ei voida käyttää aiottuun käyttötarkoitukseensa. Purkuoikeuden käytön edellytyksenä on lisäksi, että vastuu huoneiston kunnosta on vuokranantajalla eikä hän ole kehotuksestakaan huolimatta ryhtynyt korjauttamaan puutteellisuutta.

Vuokralainen voi myös vuokrasopimuksen purkamisen sijasta itse korjauttaa puutteellisuuden vuokranantajan kustannuksella. Korjauskustannusten on tällöin pysyttävä kohtuullisena. Vuokrasopimuksessa käytetään usein mainintaa, jonka mukaan liikehuoneisto vuokrataan siinä kunnossa jossa se oli sopimusta tehtäessä. Tavallista ja suositeltavaa kuitenkin on, että vuokralainen tutustuu vuokrakohteen kuntoon ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

Sopimusehto ”siinä kunnossa kuin se on..” ei automaattisesti poista vuokranantajan vastuuta vuokrakohteen kunnosta, jos vastuu vuokrahuoneiston kunnosta on vuokrasopimuksen perusteella vuokranantajalla. Edellytyksenä vuokranantajan vastuulle kuitenkin on, ettei vuokralainen sopimusta tehdessään tiennyt huoneiston puuttellisuudesta, eikä hänellä ollut edellytyksiä havaita tai kyetä osata odottamaan huonoa kuntoa.

Onkin suositeltavaa että vuokranantaja ja vuokralainen sopivat huoneiston kunnosta ja huolenpitovastuusta kirjallisesti. Tämä helpottaa mahdollisia oikeusriitoja. Vuokralaisen oikeus saada liikehuoneisto haltuunsa sovitussa tai muutoin hyväksyttävässä kunnossa on lain mukaan ehdoton, eli tätä oikeutta ei voi sopimuksin heikentää tai poistaa. Osapuolet voivat kuitenkin sopia, että vuokralainen kunnostaa liikehuoneiston ennen vuokrasuhteen alkua. Tässä tapauksessa vuokralainen ei voi vedota huoneiston puutteellisuuteen.

Vuokralaisen oikeutta toimia huoneiston puutteellisuustilanteissa ei voida sopimuksin rajoittaa (purku tai puutteellisuuden korjaaminen).

Lue lisää liikehuoneiston vuokran määrästä.

Lähde §: Laki liikehuoneiston vuokrauksesta.


Suomen Juristit Oy
22.1.2016
(Päivitetty 2.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.