Liikehuoneiston vuokra on lähtökohtaisesti osapuolten sovittavissa. Kuitenkin hyvän tavan vastainen tai kohtuuton sopimusehto voi kuitenkin olla kielletty. Myös vuokran suuruuden määtäytymistä koskevia sopimusehtoja koskee hyvän tavan mukaisuuden ja kohtuullisuuden perusvaatimus.

Normaalisti vuokra sovitaan maksettavaksi euroina kuukausittain tiettyyn päivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille.

Mitä liikehuoneiston vuokra sisältää?

Osapuolten kannattaa sopia tarkoin siitä, mitä vuokra sisältää. Kuuluuko vuokraan esim. sähkö, jäte, internet, vesi, vakuutus, ym. maksut, vai onko ne maksettava erikseen. Vuokra määritellään usein moniten kriteerien kuten sijainin ja vuokrattavan huoneiston pinta-alan perusteella. Vuokra voidaan sitoa esimerkiksi vuokralaisen harjoittaman liiketoiminnan tulokseen. Sopimusvapaus vuokran määräytymisessä on melko vapaata.

Liiketoiminnassa tehdään tavallisesti yksityishenkilöiden asuinhuoneistojen vuokrasuhteista pidempiaikaisia vuokrasopimuksia toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Vuokran korotuksen voidaan sopia tapahtuvan myös tietynsuuruisena prosentuaalisena vuosikorotuksena. Indeksiehdon ottamisesta sopimusehtoihin on erityissäntelyä.

Muutokset vuokrassa

Vuokranantaja ja vuokralainen voivat vuokrasuhteen aikana vapaasti sopia keskenään vuokran määrän korottamisesta, alentamisesta, sekä muista muutoksista. Vuokranantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti korottaa vuokraa, ellei sellaisesta mahdollisuudesta ole osapuolten välillä sovittu. Kohtuutonta vuokramäärää voidaan sovitella tuomioistuimessa. Asian voi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi niin vuokranantaja kuin vuokralainenkin.

Tuomioistuimen päätöksen perusteella vuokraa voidaan joko laskea tai korottaa. Käytännössä sovittelua tapahtuu kuitenkin vain poikkeuksellisesti, eivätkä yleisessä vuokratasossa tapahtuvat normaalit vaihtelut yksinään osoita vuokran olevan kohtuuton. Vuokran kohtuullisuutta koskeva asia voidaan käsitellä tuomioistuimessa vain vuokrasuhteen ollessa voimassa. Tuomioistuin ei ota takautuvasti näitä asioita käsiteltäväkseen.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.