Arvonlisävero

Arvonlisävero: Vähennysoikeus ›

Verovelvollisen vähennysoikeus tavoitteena on estää veron kertaantuminen poistamalla tavaran tai palvelun hinnasta aikaisemman myyntiportaan maksama vero. Vähennysoikeus on myönnetty vain verovelvollisille ja vähennysoikeus koskee vain ostoja, joista myyjä tilittää veron. Vähennysoikeus toteutetaan käytännössä siten, että verovelvollinen yritys tilittäessään arvonlisäveroa myynneistä vähentää myynnin verosta ostohintoihin sisältyneen veron. Arvonlisäverolain (AVL 10 luku) pääsääntönä on, että kaikki verollista Lue lisää ›

Välitön ja välillinen verotus ›

Välitön vero Välittömät verot ovat sellaisia, jotka peritään suoraan verovelvollisesta. Välittömiä veroja ei voi siirtää eteenpäin perittäväksi seuraavalta kuluttajaportaalta, vaan ne jää aina verovelvollisen itsensä maksettavaksi. Välittömiä veroja ovat mm. tulovero ja pääomavero. Välillinen vero Välilliset verot ovat sellaisia, jotka verovelvollinen voi siirtää eteenpäin perittäväksi seuraavalta kuluttajaportaalta. Näin ollen, verovelvollinen voi vähentää maksamansa verot omilta Lue lisää ›

Arvonlisäverollinen toiminta ja ilmoitusvelvollisuus ›

Arvonlisäverollinen toiminta on myyntiä, joka tapahtuu liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran tai palvelun myynnistä. Arvonlisäveron alaista toimintaa on myös Suomessa tapahtuva tavaran maastatuonti, tavaran yhteisöhankinta ja siirto varastointimenettelyyn. Verovelvollinen on pääsääntöisesti tavaran tai palvelun myyjä. Kaikki toiminta ei ole arvonlisäverollista; veropaita ovat esim. sosiaalihuolto, esiintymiskorvaukset ja ammatillinen koulutus. Ilmoitus Arvonlisäverovelvolliseksi on ilmottauduttava, jos liikevaihto on Lue lisää ›

Arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus ›

Arvonlisävero on välillinen vero, joka peritään kulutuksesta. Nimensä mukaisesti arvonlisävero on tuotteen tai palvelun arvoa lisäävä vero, joka lisätään tuotteen myyntihintaan. Arvonlisäverosta käyteään yleisesti lyhennettä alv. tai  ALV. Arvonlisäverovelvollinen on pääsääntöisesti myynnistään tavaran tai palvelun myyjä. Arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun tavaran tai palvelun myynti on tehty liiketoiminnan muodossa. Avonlisäveroa on maksettava myös Suomessa tapahtuvasta tavaran maahantuonnista, yhteisöhankinnasta sekä Lue lisää ›

Arvonlisäveron maksaminen ›

Arvonlisäveron maksaminen eli veron tilittäminen valtiolle on tapahduttava määrättynä ajankohtana. Veron tilittäminen tarkoittaa kalenterikuukaudelle suoritettavien verojen ja vähennettävien verojen erotusta. Maksamisen suoritetaan oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 6 luvun mukaisesti. kts. laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 768/2016 Valinnainen verokausi ja arvonlisäveron maksaminen Pääsääntöisesti verokausi on yksi kalenterikuukausi. Verovelvollisen on maksettava verokauden vero pääsäännön mukaan viimeistään verokautta seuraavan Lue lisää ›

ALV:n maksamisen ajankohta ›

ALV:n maksamisen ajankohta – myynti Myynnistä suoritettava vero ja vähennettävä vero on kohdistettava veron tilittämistä varten oikealle kalenterikuukaudelle. Arvonlisävero on maksettava yleensä siltä kuukaudelta, jonka aika myyty tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu. Tästä pääsääntöisestä tilanteesta käytetään nimitystä suoriteperuste. Suoriteperusteen mukaisesti maksettaessa merkitystä ei siis anneta sille, milloin tavara tai palvelu on veloitettu tai Lue lisää ›

ALV maksetaan tavaran tai palvelun myynnistä ›

Arvonlisäveroa ( ALV ) maksetaan Suomessa tapahtuvasta tavaran tai palvelun myynnistä, vuokrauksesta tai niihin rinnastettavasta toiminnasta. Myyjä perii ALV:n ostajalta myynnin yhteydessä ja tilittää sen valtiolle. Arvonlisäverollisesta toiminnasta on pääsääntöisesti rekisteröidyttävä. Ilmoittautuminen tehdään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Rekisteriä ylläpitää verohallinto. Ilmoittautumista ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos yrityksen liikevaihto jää tilikauden (12kk) aikana alle 10 000 euron. Mikä Lue lisää ›

Arvonlisävero pähkinänkuoressa ›

Arvonlisävero on välillinen vero, joka peritään kulutuksesta. Arvonlisävero maksetaan valtiolle. Nimensä mukaisesti arvonlisävero on tuotteen tai palvelun arvonlisää verottava vero, joka lisätään tuotteen myyntihintaan. Yleinen arvonlisäverokanta on 24 %, mutta alennettujakin verokantoja on mm. lääkkeissä ja kultturipalveluissa. Arvonlisäverosta käyteään yleisesti lyhennettä alv. tai  ALV. Yleensä verovelvollinen on tavaran tai palvelun myyjä. Veroa voidaan suorittaa liiketoiminnan Lue lisää ›

Vähennyskiellot ›

Arvonlisäverojärjestelmään liittyy yleisen vähennysoikeuden lisäksi joitakin vähennyskieltoja. Vähennystä ei ensinnäkään saa tehdä työsuhdeasuntoihin tai henkilökunnan virkistystiloihin liittyvistä hankinnoista. Vähennys on kiellettyä, jos hankinta liittyy kiinteistöön, jota käytetään esim. verovelvollisen tai henkilökunnan asuntona, lastentarhana tai vapaa-ajanviettopaikkana. Esimerkiksi työsuhdeasunnon remonttikustannuksiin tai vapaa-ajanviettopaikan harrastusvälineiden hintoihin sisältyviä veroja ei siis saa vähentää. Asunnon ja työpaikan väliseen kuljetukseen liittyvät hankinnat Lue lisää ›

Vähennykset arvonlisäverotuksessa ›

Arvonlisäveroon liittyy vähennysjärjestelmä. Tällä pyritään estämään veron kertautuminen. Ilman vähennysoikeutta arvonlisävero kertautuisi, kun kaikki tavaran myyjät tukkumyyjästä jälleenmyyjiin maksavat arvonlisäveroa omasta myynnistään. Tällöin arvonlisävero olisi lopullisissa kuluttajahinnoissa ”moneen kertaan” ja nostaisi niitä hintoja, jotka kuluttajat tuotteista maksavat. Vähennys tehdään verosta, joka myyjän tulee maksaa Verohallinnolle. Pääsääntöisesti kaikkiin verollista liiketoimintaa varten tehtyihin hankintoihin sisältyvät verot saadaan Lue lisää ›