Yleishyödyllinen yhteisö on määritelty tuloverolaissa. Se on yhteisö, joka toimii yksinomaan yleiseksi hyväksi. Yhteisö voi toimia aineellisella, henkisellä, siveellisellä tai yhteiskunnallisella saralla. Yleishyödyllisiä yhteisöjä voivat siis olla esimerkiksi nuoriso- ja urheiluseurat sekä työväenyhdistykset. Yleishyödyllisen yhteisön toiminta ei saa kohdistua vain rajoitettuihin henkilöihin, eikä se saa tuottaa osallisilleen taloudellista etua. Myös esimerkiksi puolueet ovat yleishyödyllisiä yhteisöjä.

Yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverovelvollisuus määräytyy myös tuloverolain perusteella. Lähtökohtaisesti ne ovat vapaita arvonlisäverosta. Yhteisöt ovat arvonlisäverovelvollisia vain sellaisesta tulosta, jota pidetään tuloverolaissa yhteisön veronalaisena elinkeinotulona.

Sitä, mikä on elinkeinotuloa, ei ole tyhjentävästi määritelty. Elinkeinotuloa ei kuitenkaan esimerkiksi ole varainkeruuksi järjestetyistä arpajaisista, myyjäisistä tai muista vastaavanlaisista tapahtumista saadut tulot. Myös jäsenlehtiä, -kortteja, – merkkejä tms. voidaan myydä ilman, että niistä tulee maksaa arvonlisäveroa. Yleishyödyllisten yhteisöjen järjestämät tapahtumat, esim. teatteriesitykset tai konsertit, ovat yleensä verottomia.

Kun pohditaan, onko yhteisön tulo elinkeinotuloa vai ei, kiinnitetään huomiota siihen, kuinka läheisesti toiminta liittyy yhteisön varsinaiseen tarkoitukseen. Jos yhteisö kilpailee vahvasti muiden samanlaista toimintaa harjoittavien rinnalla, eikä toiminta liity suoraan yhteisön yleishyödylliseen tarkoitukseen, tulo voidaan helpommin katsoa elinkeinotuloksi.

Urheiluseura voi esimerkiksi järjestää teatterin naulakkopalvelut, joiden järjestämisestä on kilpaillut muitakin yrityksiä ja yhteisöjä. Urheiluseura on verovelvollinen tästä saaduista tuloista, koska naulakkopalveluiden järjestäminen ei liity suoraan urheiluseuran yleishyödylliseen tarkoitukseen, ja se tapahtuu kilpailuolosuhteissa. Kysymystä on käsitelty korkeimman hallinto-oikeuden tapauksessa KHO 2008:84.

Yleishyödyllinen yhteisö voi omasta ilmoituksestaan hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi myös muun kuin elinkeinotulon osalta.

Yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverotuksesta löydät lisää tietoa Verohallinnon sivuilta.


Lue lisää arvonlisäveron suorittamisvelvollisuudesta.

Lähde §: arvonlisäverolaki, tuloverolaki


Suomen Juristit Oy
23.6.2015
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.