Eräät yhteisöt ja muut liiketoiminnan harjoittajat ovat ainakin osittain vapaita arvonlisäverosta. Tällaisia ovat esimerkiksi yleishyödylliset yhteisöt, uskonnolliset yhdyskunnat sekä liiketoiminnan harjoittajat, joiden liikevaihto on tilikaudessa alle 8500 euroa (1.1.2016 alkaen alle 10 000 euroa). Tällaiset myyjät voivat kuitenkin halutessaan hakeutua omasta ilmoituksestaan verovelvollisiksi. Edellytyksenä on, että toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa.

Verovelvolliseksi voidaan hakeutua sähköisesti tai Y-lomakkeella. Myyjä on verovelvollinen ilmoituksen saapumispäivästä lähtien. Tämän jälkeen myyjän myymien tuotteiden hintoihin siis lisätään arvonlisävero.

Verovelvolliseksi hakeutumisesta voi olla hyötyä vähennysoikeuden kannalta. Kun myyjä on itse verovelvollinen, hän saa vähentää verotuksessa arvonlisäveron määrän niiden tuotteiden ja palveluiden hinnoista, jotka hän itselleen hankkii.

Verovelvollisuuden ulkopuolella olemisesta on hyötyä vain silloin, kun myyjä myy tuotteitaan suoraan kuluttajille. Tällöin yritys voi myydä tuotteitaan ilman, että niiden hintoihin lisätään arvonlisävero.

Nopeaa apua lakiasioihin.