Uskonnollisia yhdyskuntia Suomessa ovat evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä muut uskonnolliset yhdyskunnat ja niiden seurakunnat. Uskonnollisten yhdyskuntien arvonlisäverokohtelu on samanlaista kuin yleishyödyllisten yhteisöjen.

Uskonnollisten yhdyskuntien ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa sellaisesta toiminnasta, joista yleishyödyllisten yhteisöjenkään ei tarvitse. Uskonnolliset yhdyskunnat ovat arvonlisäverovelvollisia siis vain tuloverolain mukaisesta elinkeinotulosta.

Sitä, mikä on elinkeinotuloa, ei ole tyhjentävästi määritelty. Verovapaata toimintaa ovat kuitenkin esimerkiksi varainkeruuksi järjestetyt arpajaiset, myyjäiset ja muut tämänkaltaiset tapahtumat. Yhdyskunnat voivat myös myydä jäsenlehtiä, -kortteja,-adresseja ym. ilman, että näistä saaduista tuloista pitää maksaa arvonlisäveroa. Myynnin tulee vain palvella ja tukea välittömästi yhteisön toimintaa.

Uskonnollinen yhdyskunta voi omasta ilmoituksestaan hakeutua verovelvolliseksi myös muun kuin elinkeinotulon osalta.


Lue lisää yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverovelvollisuudesta.

Lähde §: arvonlisäverolakituloverolaki


Suomen Juristit Oy
23.6.2015
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.