Arvonlisäveroon liittyy vähennysjärjestelmä. Tällä pyritään estämään veron kertautuminen. Ilman vähennysoikeutta arvonlisävero kertautuisi, kun kaikki tavaran myyjät tukkumyyjästä jälleenmyyjiin maksavat arvonlisäveroa omasta myynnistään. Tällöin arvonlisävero olisi lopullisissa kuluttajahinnoissa ”moneen kertaan” ja nostaisi niitä hintoja, jotka kuluttajat tuotteista maksavat.

Vähennys tehdään verosta, joka myyjän tulee maksaa Verohallinnolle. Pääsääntöisesti kaikkiin verollista liiketoimintaa varten tehtyihin hankintoihin sisältyvät verot saadaan vähentää. Kun myyjä esimerkiksi hankkii käyttöönsä koneita tai raaka-aineita valmistamiaan tuotteita varten, hän saa vähentää näihin ostoihin sisältyvän veron määrän. Vähennys tarkoittaa käytännössä, että myyjän tarvitsee maksaa Verohallinnolle vähemmän arvonlisäveroa kuin ilman vähennystä.

Esimerkki:

Myyjä hankkii valmistamaansa tuotetta varten raaka-aineita 124 eurolla. Yleisen arvonlisäverokannan (24%) mukaan 24 euroa hinnasta on arvonlisäveroa, eli raaka-aineiden veroton hinta on 100 euroa. Myyjä myy valmiin tuotteen 620 eurolla, jolloin veroa on 120 euroa ja veroton hinta 500 euroa. Kun myyjällä on vähennysoikeus, hän saa vähentää valmiin tuotteen hintaan sisältyvästä verosta omaan ostoonsa sisältyneen veron. Myyjän tulee suorittaa Verohallinnolle siis vain 120-24 = 96 euroa arvonlisäveroa. Kuluttaja maksaa valmiin tuotteen hintaan sisältyvän täyden arvolisäveron 120 euroa, mutta ilman myyjän vähennysoikeutta tuotteen hinta voisi olla korkeampi, jotta myyjä saisi enemmän katetta tuotteelleen.

Vähennysoikeuden edellytyksenä on luonnollisesti ensinnäkin, että myyjä on itse verovelvollinen. Hankinta täytyy lisäksi tehdä verollista liiketoimintaa varten. Se ei siis voi kohdistua esimerkiksi terveyden- tai sairaanhoitoon, jotka on vapautettu arvonlisäverosta. Verollista liiketoimintaa varten tehty hankinta voi esimerkiksi olla juuri raaka-aineiden hankinta myytäviä tuotteita varten. Vähennys voidaan tehdä maahantuonnin, yhteisöhankinnan tai toiselta verovelvolliselta tehdyn hankinnan perusteella. Vähennysoikeutta käyttävän myyjän lisäksi siis myös sen myyjän, jolta raaka-aineet hankitaan, tulee olla verovelvollinen.

Näiden yleisten edellytysten lisäksi vähennysjärjestelmään liittyy joitakin vähennyskieltoja.


Lue lisää arvonlisäveron vähennysoikeudesta.

Lähde §: arvonlisäverolaki


Suomen Juristit Oy
30.6.2015
(Päivitetty 14.3.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.