Arvonlisäverojärjestelmään liittyy yleisen vähennysoikeuden lisäksi joitakin vähennyskieltoja.

Vähennystä ei ensinnäkään saa tehdä työsuhdeasuntoihin tai henkilökunnan virkistystiloihin liittyvistä hankinnoista. Vähennys on kiellettyä, jos hankinta liittyy kiinteistöön, jota käytetään esim. verovelvollisen tai henkilökunnan asuntona, lastentarhana tai vapaa-ajanviettopaikkana. Esimerkiksi työsuhdeasunnon remonttikustannuksiin tai vapaa-ajanviettopaikan harrastusvälineiden hintoihin sisältyviä veroja ei siis saa vähentää.

Asunnon ja työpaikan väliseen kuljetukseen liittyvät hankinnat ovat myös vähennysoikeuden ulkopuolella. Kielto on voimassa, jotta työnantajan itse järjestämä kuljetus ei tulisi verotuksen kannalta edullisemmaksi kuin toisen järjestämä kuljetus. Työnantaja voi esimerkiksi hankkia linja-auton, jolla työntekijöiden kuljetus kotoa töihin järjestetään. Vähentää ei saa esimerkiksi tällaisen linja-auton hankkimiskustannuksiin sisältyvää veroa.

Edustustarkoitukseen käytettävien tavaroiden ja palvelujen hintoihin sisältyviä veroja ei myöskään saa vähentää. Edustusmenoja aiheutuu erilaisista vieraanvaraisuuksista, joilla pyritään uusien asiakkaiden hankkimiseen tai vanhojen suhteiden säilyttämiseen ja toiminnan parantamiseen. Edustusmenoja voivat esimerkiksi olla ruokailun tai kahvitarjoilun järjestäminen, tai lahjojen antaminen.

Vähennystä ei saa tehdä henkilöautosta, moottoripyörästä, matkailuperävaunusta tai pääasiallisesti huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetusta vesi- tai ilma-aluksesta. Vähennysoikeus tällaisten ajoneuvojen kohdalla on rajoitettu, koska niitä käytetään usein myös yksityiseen tarkoitukseen. Pelkästään liiketoiminnassa käytettävästä autosta, ja esimerkiksi ammatilliseen henkilökuljetukseen tai ajo-opetukseen käytettävästä autosta vähennyksen saa tehdä.

Myös matkatoimistopalveluihin liittyy eräänlainen vähennyskielto. Matkanjärjestäjä ei saa tehdä vähennystä välittömästi matkustajan hyväksi hankituista tavaroista ja palveluista. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi matkustajan majoitus- ja kuljetuspalvelut.

Edellämainittujen ohella valtiota koskee yleinen vähennyskielto. Se ei saa tehdä vähennystä omista hankinnoistaan.


Lua lisää vähennyksistä.

Lähde §: arvonlisäverolaki


Suomen Juristit Oy
30.6.2015
(Päivitetty 14.3.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.