Verovelvollisen vähennysoikeus tavoitteena on estää veron kertaantuminen poistamalla tavaran tai palvelun hinnasta aikaisemman myyntiportaan maksama vero. Vähennysoikeus on myönnetty vain verovelvollisille ja vähennysoikeus koskee vain ostoja, joista myyjä tilittää veron.

Vähennysoikeus toteutetaan käytännössä siten, että verovelvollinen yritys tilittäessään arvonlisäveroa myynneistä vähentää myynnin verosta ostohintoihin sisältyneen veron.

Arvonlisäverolain (AVL 10 luku) pääsääntönä on, että kaikki verollista liiketoimintaa varten suoritetut verolliset ostot ovat vähennyskelpoisia, ellei laissa ole vähentämistä nimenomaan kielletty.

Vähennysoikeus: reunaehdot

Verollinen liiketoiminta

AVL:n perusääntönä on, että vähennysoikeus koskee vain hankintoja, jotka on suoritettu verollista liiketoimintaa varten. Tässä yhteydessä verollinen liiketoiminta tarkoittaa toimintaa, joka aiheuttaa verovelvollisuuden (AVL 102.2§).

Osto verovelvolliselta

Vähennysoikeuden osalta on, että osto on tapahtunut verovelvolliselta. Myyjän verovelvollisuus tulee ilmetä ostolaskusta. Kun myynti tapahtuu toiselle elinkeinonharjoittajalle, myyjän on merkittävä myyntilaskuun mm. hyödykkeen veroton hinta ja veron määrä sekä verokanta. Laskussa ei saa mainita veron määrää tai verokantaa, ellei myyjää ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (AVL 209e.4 §). Merkitsemällä veron myyntilaskuunsa myyjä siis samalla ilmoittaa ostajalle olevansa verovelvollisten rekisterissä.

Osto verollisena

Vähennysoikeuden reunaehtona on myös, että osto tulee koskea liiketapahtumaa, josta myyjä on velvollinen tilittämään veron. Verovelvollisella elinkeintoharjoittajana voi olla myyntejä, joista veroa ei tilitetä veroa. Mikäli myyjä velottaa veroa myynnistä, josta myyjän ei lain nojalla olisi tilitettävä veroa ei ostajalle synny vähennysoikeutta ostosta.

Verollinen lasku

Myyjällä on velvollisuus antaa verollisesta myynnistä laskun tai kuitin, jos ostaja on elinkeinoharjoittaja tai oikeushenkilö, joka ei ole elinkeinoharjoittaja (AVL 209b§). Laskusta tulee ilmetä muun muassa myyjän ja ostajan nimi ja osoite, myyjän arvonlisäverotunniste, myydyn hyödykkeen laatu ja määrä, myyntihinta ilman veron osuutta, veron määrä sekä verokanta (AVL 209e §). Jos laskun loppusumma on korkeintaan 400 euroa tai jos lasku on vähittäiskaupan antama tai pysäköinti- tai muun vastaavan automaatin tulostama taikka jos se koskee tarjoilu- tai henkilökuljetuspalvelua, laskumerkintävaatimukset ovat vähäisemmät (AVL 209f §).

Nopeaa apua lakiasioihin.