Arvonlisävero on kulutusvero. Se tarkoittaa, että vero on kohdistettu tavaroiden ja palveluiden kuluttamiseen. Arvonlisävero on yleinen kulutusvero, eli sitä ei ole kanneta vain tietyn tyyppisistä tuotteista. Yleisen kulutusveron vastakohta on erityinen kulutusvero, joita ovat esimerkiksi autovero ja valmisteverot.

Arvonlisäverolla on pääasiallisesti fiskaalinen tavoite. Fiskaalinen tavoite tarkoittaa, että verolla pyritään keräämään varoja valtiolle. Kaikkeen kulutukseen kohdistuvana arvonlisävero tavoittelee myös neutraalisuutta. Kun eri valmistajien samanlaisiin tuotteisiin sisältyy samansuuruinen arvonlisävero, vero ei vaikuta siihen, minkä tuotteen kuluttajat valitsevat.

Lisää tietoa arvonlisäverosta löydät Verohallinnon sivuilta.


Lue lisää arvonlisäverosta.

Lähde §: arvonlisäverolaki


Suomen Juristit Oy
22.6.2015
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.