Arvonlisävero on välillinen vero, joka peritään kulutuksesta. Arvonlisävero maksetaan valtiolle. Nimensä mukaisesti arvonlisävero on tuotteen tai palvelun arvonlisää verottava vero, joka lisätään tuotteen myyntihintaan. Yleinen arvonlisäverokanta on 24 %, mutta alennettujakin verokantoja on mm. lääkkeissä ja kultturipalveluissa. Arvonlisäverosta käyteään yleisesti lyhennettä alv. tai  ALV. Yleensä verovelvollinen on tavaran tai palvelun myyjä.

Veroa voidaan suorittaa liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä, mutta myös Suomessa tapahtuvasta tavaran maahantuonnista, yhteisöhankinnasta sekä siirrosta varastointimenettelystä.

Joskus arvonlisäveroa on suoritettava, vaikka kyse ei ole liiketoiminnasta. Näin on esimerkiksi silloin, kun kiinteistöhallintapalvelu otetaan omaan käyttöön.  Tavaralla tarkoitetaan arvonlisäveroa koskevassa lainsäädännössä mitä tahansa aineellista esinettä, sekä lisäksi sähköä, kaasua, lämpöä, kylmyyttä ja muuta niihin verrattavaa energiahyödykettä. Palvelulla tarkoitetaan kaikkea muuta sellaista, mitä voidaan myydä liiketoiminnan muodossa. Jos myynnistä saatu vastike on palkkaa, myynnin ei katsota tapahtuneen liiketoiminnan muodossa. Toiminnan katsotaan tapahtuvan Suomessa, kun se tapahtuu Suomen arvonlisäveroalueella tai Ahvenanmaan maakunnassa. Ahvenanmaata koskien on tiettyjä arvonlisäverovelvollisuutta koskevia poikkeuksia.

Arvolisäverovapaus

Arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa ollenkaan pääosasta terveydenhoito- ja sosiaalipalveluja. Veroa ei kerätä myöskään opetukseen liittyvistä toiminnoista, rahoitus- ja vakuutuspalveluista, arpajaisista tai rahapeleistä sekä muutamista muista toiminnoista. Myöskään vähäisestä liiketoiminnasta ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa liikevaihdon jäädessä alle n. 15 000 euron. Arvonlisävero ei pääosaltaan koske myöskään kiinteistönluovutuksia.

Lue lisää arvonlisäveron suorittamisvelvollisuudesta.

Lähde §: arvonlisäverolaki, Verohallinto


Suomen Juristit Oy
6.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.