Yleinen arvonlisäverokanta on Suomessa 24 %. Suurimmassa osassa tuotteista ja palveluista arvonlisäveron määrä on siis 24 % niiden hinnasta. Suomessa sovelletaan kuitenkin myös kahta alempaa verokantaa.

14 %:n verokanta

Verokanta 14 % sovelletaan ensinnäkin elintarvikkeisiin. Elintarvikkeita ovat esimerkiksi ruokatavarat ja juomat sekä niiden raaka-aineet. Matalamman verokannan ulkopuolelle jäävät esimerkiksi alkoholijuomat ja tupakkavalmisteet.

Alempi 14 %:n verokanta on käytössä myös ravintola- ja ateriapalveluissa. Ravintola-ateriasta maksetaan siis 14 % arvonlisäveroa. Myös rehuaineisiin ja lemmikkieläinten ravintoon sovelletaan samaa alempaa verokantaa, kuin elintarvikkeisiin.

Kuten kaikissa verokannoissa, veron määrä lisätään tuotteen tai palvelun verottoman hinnan päälle. Jos esimerkiksi elintarvikkeen hinta ilman veroa on 5 euroa, verollinen hinta on 5,70 euroa. Tämä on hinta, jonka kuluttaja kaupassa maksaa elintarvikkeesta.

10 %:n verokanta

Verokanta 10 %:lla on useampi sovelluskohde, kuin toisella alemmalla, 14 % verokannalla. Verokanta 10 %:a sovelletaan ensinnäkin henkilökuljetuksiin ja majoitustoimintaan. Esimerkiksi juna-, bussi- ja taksikuljetuksiin sovelletaan alempaa verokantaa, jotta joukkoliikenteen kilpailuasema ei heikentyisi yksityisautoiluun nähden. Sairaankuljetus on kokonaan arvonlisäverosta vapaata. Alempaa verokantaa sovelletaan matkailupalveluiden osalta esimerkiksi hotellimajoitukseen ja leirintäalueen leiripaikkojen luovutukseen.

Verokanta 10 %:a sovelletaan myös erilaisiin liikunta-, kulttuuri- ja viihdepalveluihin. Esimerkiksi erilaisten sali- ja käyttövuorojen myynnistä ja sirkus-, teatteri- sekä urheilutapahtumien pääsymaksuista suoritetaan vain 10 % arvonlisäveroa.

Edellä mainittujen palveluiden lisäksi matalampaa verokantaa sovelletaan myös lääkkeisiin, kirjoihin, tilattuihin lehtiin sekä taide-esineisiin. Matalampaa verokantaa sovelletaan ainoastaan tilattuihin aikakaus- ja sanomalehtiin. Irtonumeroista suoritetaan 24 % arvonlisäveroa.

Veron määrä lisätään tuotteen tai palvelun verottoman hinnan päälle. Jos esimerkiksi kirjan hinta ilman veroa on 20 euroa, verollinen hinta on 22 euroa. Tämä on hinta, jonka kuluttaja kaupassa maksaa elintarvikkeesta.


Lue lisää arvonlisäverosta.

Lähde §: arvonlisäverolaki


Suomen Juristit Oy
22.6.2015
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.