Luovutusvoittovero

Kiinteistökaupan ilmoittaminen verottajalle ›

Kiinteistökaupan ilmoittaminen verottajalle tehdään varainsiirtoveron, luovutusvoittoveron, lahjaveron taikka perintöveron maksamista varten. Kiinteistökaupan ilmoittaminen verottajalle Varainsiirtovero Kiinteistönkaupoista menee varainsiirtovero. Varainsiirtoveroa ei ole kuitenkaan suoritettava, jos luovutuksensaaja on hankkinut omistukseensa kiinteistön ja vähintään puolet sillä olevasta tai sille rakennettavasta asuinrakennuksesta. Ensiasunnon ostaja on siis vapautettu varainsiirtoveron suorittamisesta. Varainsiirtovero pitää maksaa oma-alotteisesti ja tässä yhteydessä verottajalle siis pitää ilmoittaa tieto tehdystä Lue lisää ›

Yrityksen sukupolvenvaihdos ›

Aiotko siirtää yrityksesi seuraavalle sukupolvelle? Jos suunnittelet sukupolvenvaihdosta yrityksessäsi, kannattaa luovutuksen veronalaisuudesta ottaa ensin selkoa verottajalta. Yritysten sukupolvenvaihdosten helpottamiseksi mm. maataloudessa on eräät lähiomaisten väliset luovutukset säädetty verovapaiksi. Maatilan sukupolvenvaihdoksia on pyritty edistämään myös perintölainsäädännössä ja –verotuksessa.

Puhelinosakkeen myynti: Luovutusvoittovero ›

Ajattelitko luopua lankapuhelimesta ja myydä puhelinosakkeesi? Meneekö luovutusvoittoveroa? Puhelinyhtiön osaketta tai osuutta pidetään tavanomaiseen koti-irtaimistoon kuuluvana, jos osake oikeuttaa kotipuhelimen puhelinliittymään ja osaketta ei voida luovuttaa puhelinliittymästä erillään. Jos puhelinosake voidaan luovuttaa puhelinliittymästä erillään, osaketta ei pidetä tavanomaiseen koti-irtaimistoon kuuluvana ja osakekaupasta syntyvä luovutusvoitto on siinä tapauksessa kokonaan veronalaista tuloa.

Luovutusvoittovero: Pakkolunastusmenettely ›

Maksanko luovutusvoittoveroa esim. pakkolunastusmenettelyssä? Jos luovutat kiinteistön pakkolunastuksen kautta tai muuten siihen rinnastettavassa menettelyssä, luovutusvoittoverotus on lievennetty. Luovutusvoitto lasketaan tällöin siten, että luovutushinnasta vähennetään vähintään 80 prosenttia. Luovutusvoittoa ei tällöin yleensä synny lainkaan. Jo ennen pakkolunastusta uhanalaisen kiinteistön voi lievennetyn luovutusvoittoverotuksen alaisena myydä lunastukseen oikeutetulle. Sama luovutusvoiton laskentakaava on käytössä silloin, jos yksittäinen henkilö tai Lue lisää ›

Luovutusvoitto: Määrän laskeminen, hankintameno-olettama ›

Miten luovutusvoiton määrä lasketaan? Valitsenko hankintameno-olettaman? Luovutusvoiton määrä lasketaan siten, että luovutushinnasta vähennetään verotuksessa poistamatta oleva todellinen hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet kustannukset. Voiton hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia on esim. omaisuuden myyntikulut. Hankintameno tarkoittaa hankintahintaa ja sitä ei yksittäisen henkilön kohdalla yleensä ole poistettu. Verotuksen poisto –termi tarkoittaa tietyn kustannus- tai menoerän ottamista vähennyksenä huomioon tulojen Lue lisää ›