Miten luovutusvoiton määrä lasketaan? Valitsenko hankintameno-olettaman?

Luovutusvoiton määrä lasketaan siten, että luovutushinnasta vähennetään verotuksessa poistamatta oleva todellinen hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet kustannukset. Voiton hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia on esim. omaisuuden myyntikulut. Hankintameno tarkoittaa hankintahintaa ja sitä ei yksittäisen henkilön kohdalla yleensä ole poistettu. Verotuksen poisto –termi tarkoittaa tietyn kustannus- tai menoerän ottamista vähennyksenä huomioon tulojen tai varallisuuden verotuksessa.

Jos myyty omaisuus on saatu perintönä tai lahjana, sen hankintamenona pidetään perintö- ja lahjaverotuksessa käytettyä verotusarvoa, jonka lisäksi omaisuuden luovutushinnasta saadaan vähentää voiton hankkimisesta aiheutuneet menot. Vaihtoehtoisesti luovutushinnasta vähennetään ns. hankintameno-olettama.

Luonnollisella henkilöllä ja kuolinpesällä on oikeus aina valita, käyttääkö se luovutusvoiton laskemisessa todellisen hankintamenon ja voiton hankkimisesta johtuneiden menojen sijasta ns. hankintameno-olettamaa.

Hankintameno-olettama on vähintään 20 prosenttia luovutushinnasta. Jos luovutettu omaisuus on ollut luovuttajalla vähintään 10 vuotta, vähennys on vähintään 40 prosenttia luovutushinnasta. Voiton hankkimisesta aiheutuneita kuluja ei hankintameno-olettaman lisäksi saa vähentää.

Luovutusvoiton laskemisesta on olemassa erityissäännöksiä, jos on kysymyksessä yhtiöosuuden luovutus, yhtiöön sijoitettu tai yhtiöstä otettu omaisuus, osakkeen tai arvopaperin luovutus, metsäkiinteistö tai omaisuus, jota on kohdannut vahinko sen hankkimisen jälkeen. Ennen edellä mainittuja luovutuksia niiden verokohtelu kannattaa verotoimistosta selvittää.

Nopeaa apua lakiasioihin.