Luovutusvoittovero

Puhelinosakkeen myynti: Luovutusvoittovero ›

Ajattelitko luopua lankapuhelimesta ja myydä puhelinosakkeesi? Meneekö luovutusvoittoveroa? Puhelinyhtiön osaketta tai osuutta pidetään tavanomaiseen koti-irtaimistoon kuuluvana, jos osake oikeuttaa kotipuhelimen puhelinliittymään ja osaketta ei voida luovuttaa puhelinliittymästä erillään. Jos puhelinosake voidaan luovuttaa puhelinliittymästä erillään, osaketta ei pidetä tavanomaiseen koti-irtaimistoon kuuluvana ja osakekaupasta syntyvä luovutusvoitto on siinä tapauksessa kokonaan veronalaista tuloa.

Oman asunnon verovapaa myynti: Luovutusvoiton verovapaus ›

Millä edellytyksillä oman asunnon myynnistä saatu luovutusvoitto on verovapaa? Oletko jo kahden vuoden ajan omistanut asuntosi? Asunnon omistamista on rakennuksen omistamisen lisäksi luovutettavan huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden tai osuuksien omistaminen. Jos lisäksi olet omistusaikanasi ennen asunnon myyntiä yhtäjaksoisesti asunut myytävässä asunnossa vähintään kaksi vuotta, ovat verovapauden edellytykset käsillä. Asuntoa tulee olla käytetty sinun tai perheesi Lue lisää ›

Omaisuuden myyntitappio: Luovutustappio, verotuksessa vähentäminen ›

Myitkö omaisuuttasi tappiolla? Voiko luovutustappion vähentää verotuksessa? Jos olet myynyt omaisuuttasi alhaisemmalla hinnalla kuin olet sitä hankkinut, sinulle on aiheutunut luovutustappiota. Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio voidaan vähentää saaduista luovutusvoitoista verovuonna ja kolmena sitä seuraavana vuotena sitä mukaa kuin voittoa kertyy. Luovutustappiota ei oteta huomioon pääomatulolajin alijäämää vahvistettaessa. Oman vakituisen asunnon luovutuksesta syntynyt tappio ei yleensä Lue lisää ›

Omaisuuden myynti: Veronalainen luovutusvoitto ›

Harkitsetko omaisuutesi myyntiä? Saatko veronalaista luovutusvoittoa? Omaisuuden myynnistä tai vaihtamisesta syntyvä voitto on veronalaista pääomatuloa. Luovutusvoittoa syntyy, jos onnistut myymään omaisuuttasi kalliimmalla hinnalla kuin olet sen itse hankkinut. Luovutusvoitosta sinun on maksettava veroa pääomatulojen veroprosentin mukaan. Pääomatulojen veroprosentti on 28. Jos omaisuuden myynnistä syntyy luovutustappiota, on se verotuksessa yleensä ainakin osittain vähennyskelpoista. Luovutusvoittoa ja luovutustappiota Lue lisää ›

Luovutusvoittoverotus: Kiinteistön ja hallintaoikeuden arvonmääritys ›

Vähentääkö lesken hallintaoikeus asuinkiinteistön arvoa luovutusvoittoverotuksessa? Perintöverotuksessa vahvistetaan kiinteistön arvo. Kiinteistöön kohdistuvalle hallintaoikeudelle vahvistetaan oma erillinen arvonsa, jos hallintaoikeusvähennys perintöverotuksessa hyväksytään. Hallintaoikeus on kiinteistöön nähden erillinen irtain oikeus, joten sen arvo ei pienennä kiinteistön hankintamenon määrää verotettavaa luovutusvoittoa vahvistettaessa. Kiinteistön myyjän kannalta menettely on edullinen.

Luovutusvoittovero: Pakkolunastusmenettely ›

Maksanko luovutusvoittoveroa esim. pakkolunastusmenettelyssä? Jos luovutat kiinteistön pakkolunastuksen kautta tai muuten siihen rinnastettavassa menettelyssä, luovutusvoittoverotus on lievennetty. Luovutusvoitto lasketaan tällöin siten, että luovutushinnasta vähennetään vähintään 80 prosenttia. Luovutusvoittoa ei tällöin yleensä synny lainkaan. Jo ennen pakkolunastusta uhanalaisen kiinteistön voi lievennetyn luovutusvoittoverotuksen alaisena myydä lunastukseen oikeutetulle. Sama luovutusvoiton laskentakaava on käytössä silloin, jos yksittäinen henkilö tai Lue lisää ›

Luovutusvoittovero: Koti-irtaimiston kauppa ›

Meneekö koti-irtaimiston kaupasta luovutusvoittoveroa? Tavanomaisen koti-irtaimiston myynnistä saatu voitto on verovapaata tuloa, jos omaisuus on ollut omassa tai perheen käytössä. Verovuodessa 5000 euron ylittävä osa koti-irtaimiston luovutusvoitoista on verotettavaa tuloa. Arvotaulut ja arvokkaat taide-esineet eivät kuulu tavanomaiseen koti-irtaimistoon. Ne ovat yleensä sijoituskohteita. Myös muut sijoituskohteet jätetään luovutusvoittoverotuksessa tavanomaisen koti-irtaimiston ulkopuolelle. Autot, mopot ja veneet eivät Lue lisää ›

Luovutusvoitto: Määrän laskeminen, hankintameno-olettama ›

Miten luovutusvoiton määrä lasketaan? Valitsenko hankintameno-olettaman? Luovutusvoiton määrä lasketaan siten, että luovutushinnasta vähennetään verotuksessa poistamatta oleva todellinen hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet kustannukset. Voiton hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia on esim. omaisuuden myyntikulut. Hankintameno tarkoittaa hankintahintaa ja sitä ei yksittäisen henkilön kohdalla yleensä ole poistettu. Verotuksen poisto –termi tarkoittaa tietyn kustannus- tai menoerän ottamista vähennyksenä huomioon tulojen Lue lisää ›