Käyttövoimavero on perusveron ohella osa ajoneuvoveroa

Käyttövoimavero ja perusvero muodostavat ajoneuvoveron. Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä. Perusveron suuruus on noin 40 euroa per auto. Useimmiten tavallinen tienkäyttäjä kohtaa… Lue lisää »

Invalidihuojennus eli autoveronpalautus autoverotuksessa

Invalidihuojennus on helpotus, jota voi saada autoverosta invaliditeetin, useimmiten näkö- tai liikuntarajoitteen perusteella. Invalidihuojennus on mahdollinen, kun auto rekisteröidään ensimmäistä kertaa ja sen omistajaksi tai haltijaksi on rekisteröity näkö- tai liikuntarajoitteinen henkilö.… Lue lisää »

Diplomaattiajoneuvo — verokohtelu tieliikenteessä

Diplomaattinen edustaja, kuten myös diplomaattiajoneuvo on vapautettu pääsääntöisesti kaikista vastaanottajavaltion henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvista veroista lukuun ottamatta tiettyjä välillisiä veroja, joiden osalta verovapaus myönnetään yleensä vastavuoroisuuden pohjalta. Myös edustustojen hallinnollisella… Lue lisää »

Autoveron määräytyminen

Autoveron määräytyminen on määritetty autoverolaissa ja se on maksettava henkilöautoista, pakettiautoista, linja-autoista (omamassa alle 1875kg), moottoripyörästä, sekä muista L-luokan ajoneuvoista ennen ajoneuvon rekisteröintiä tai käyttöönottoa. Autoveron lisäksi ajoneuvon käytöstä maksetaan… Lue lisää »

Autoveron korotus

Autoveron korotus voi tulla kysymykseen jos verovelvollinen on antanut veroilmoituksen, muun säädetyn tiedon, asiakirjan tai selvityksen virheellisenä. Veronkorotus voi seurata myös siinä tapauksessa, että verovelvollinen on jättänyt tämän tiedonantovelvollisuutensa kokonaan tai… Lue lisää »

Perusvero ajoneuvoveron perusosana

Suomeen rekisteröidystä ja Suomessa käytettävistä ajoneuvoista on maksettava ajoneuvoveroa. Ajoneuvovero sisältää perusveron ja käyttövoimaveron. Perusvero on ikään kuin pohjana, johon lisätään käyttövoimavero. Koko ajoneuvoveron määrä lasketaan siten, että kerrotaan perus-… Lue lisää »

Autovero: Verovelvollisuus

Verovelvollisuus ilmenee yleensä liikennerekisteristä. Lähtökohtaisesti verovelvollinen on se, joka merkitään liikennerekisteriin ajoneuvon omistajaksi. Osamaksukaupassa verovelvollinen on kuitenkin ostaja, joka merkitään liikennerekisteriin ajoneuvon haltijaksi. Veron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun ajoneuvo rekisteröidään tai… Lue lisää »

Autoveron palautus

Henkilöautoista, pakettiautoista, M2 -luokan linja-autoista (omamassa alle 1875kg) ja moottoripyöristä (+muut L-luokan ajoneuvot) on maksettava autovero ennen rekisteriin merkitsemistä tai käyttöönottoa. Edellytysten täyttyessä maksettu autovero voidaan palauttaa hakemuksesta verovelvolliselle. Katso… Lue lisää »

Ajoneuvoverosta vapaat ajoneuvot

Pääsääntöisesti kaikista Suomessa käytössä olevista ajoneuvoista on maksettava ajoneuvoveroa. Ajoneuvovero sisältää perusveron ja käyttövoimaveron. Ajoneuvovero kannetaan verokaudelta, jonka pituus on 12 kuukautta. Vero maksuunpannaan päiväkohtaisena verona verovelvollisen omistus- tai haltijuusajalta.… Lue lisää »

Ajoneuvoveron palauttaminen

Kaikista Suomessa käytössä olevista ajoneuvoista on pääsääntöisesti maksettava ajoneuvoveroa. Ajoneuvoveron palauttaminen on mahdollista neljässä tilanteessa: Ensinnäkin ajoneuvoveron palautus on mahdollista jos verokauden aikana ajoneuvo poistetaan liikennekäytöstä. Käytännössä ajoneuvon omistaja vie… Lue lisää »