Autovero

Ajoneuvovero ›

Ajoneuvovero maksetaan ajoneuvon käytöstä. Veroa on maksettava suomeen rekisteröidyistä ja Suomessa käytettävästä ajoneuvosta. Vero kerätään valtiolle. Ajoneuvoveroa kerätään pääsääntöisesti luokkiin M ja N kuuluvista ajoneuvoista. N -luokan työkoneista veroa ei kuitenkaan kerätä. M- ja N-luokan ajoneuvo (auto) on henkilöiden tai tavaran kuljetukseen taikka määrättyyn erikoistehtävään valmistettu moottorikäyttöinen ajoneuvo, jossa on vähintään neljä pyörää tai telat ja Lue lisää ›

Ajoneuvon verotusarvo autoverotuksessa ›

Ajoneuvon verotusarvo autoverotuksessa on merkityksellinen, koska se ratkaisee viime kädessä autoveron määrän. Tämän vuoksi on tärkeää hahmottaa miten verotusarvo määritellään. Ajoneuvon verotusarvo on sen verollinen vähittäismyyntiarvo. Ajoneuvon yleisellä vähittäismyyntiarvolla tarkoitetaan hintaa joka yhdestä samanlaisesta ajoneuvosta olisi yleisesti saatavissa kun se myytäisiin verollisena kuluttajalle Suomen markkinoilla hetkellä jona ajoneuvo ilmoitetaan tai se olisi pitänyt ilmoittaa verotettavaksi. Jos Lue lisää ›

Invalidihuojennus eli autoveronpalautus autoverotuksessa ›

Invalidihuojennus on helpotus , jota voi saada autoverosta invaliditeetin, useimmiten näkö- tai liikuntarajoitteen perusteella. Invalidihuojennus on mahdollinen, kun auto rekisteröidään ensimmäistä kertaa ja sen omistajaksi tai haltijaksi on rekisteröity näkö- tai liikuntarajoitteinen henkilö. Liikunta- tai näkövammasta aiheutuneen pysyvän haitta-asteen on oltava vähintään 80 prosenttia. Lisäedellytyksenä on, että auto tulee hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä. Invalidihuojennus myönnetään hakemuksesta Verovelvollisen on itse Lue lisää ›

Diplomaattiajoneuvo — verokohtelu tieliikenteessä ›

Diplomaattinen edustaja, kuten myös diplomaattiajoneuvo on vapautettu pääsääntöisesti kaikista vastaanottajavaltion henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvista veroista lukuun ottamatta tiettyjä välillisiä veroja, joiden osalta verovapaus myönnetään yleensä vastavuoroisuuden pohjalta. Myös edustustojen hallinnollisella ja teknisellä henkilökunnalla voi olla tiettyjä verovapauksia. Diplomaattisella edustajalla on lisäksi oikeus tuoda maahan tullivapaasti tämän henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut esineet. Hallinnollisella ja teknisellä henkilökunnalla on Lue lisää ›

Autoveron määräytyminen ›

Autoveron määräytyminen on määritetty autoverolaissa ja se on maksettava henkilöautoista, pakettiautoista, linja-autoista (omamassa alle 1875kg), moottoripyörästä, sekä muista L-luokan ajoneuvoista ennen ajoneuvon rekisteröintiä tai käyttöönottoa. Autoveron kantaa 1.1.2017 verohallinto. Autoveron lisäksi ajoneuvon käytöstä maksetaan ajoneuvovero, jonka kantaa liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Veron määrä selviää autoverolain liitteistä Autoveron määräytyminen on  kirjattu autoverolain liitteisiin. Verotaulukoita on kaksi.  Uudesta henkilöautosta Lue lisää ›

Autoveron korotus ›

Jos autoverovelvollinen antaa veroviranomaiselle virhellisiä tietoja tai laiminlyö tiedonantovelvollisuutensa, laiminlyönti voi johtaa autoveron korotukseen. Autoveron korotus voi tulla kysymykseen jos verovelvollinen on antanut veroilmoituksen tai muun tiedon tai asiakirjan vaillinaisena tai virheellisenä. Veronkorotus voi seurata myös siinä tapauksessa, että verovelvollinen on jättänyt tiedonantovelvollisuutensa kokonaan tai osaksi täyttämättä. Tällaisissa tilanteissa autoveroa korotetaan enintään 30 prosentilla. Autoveron korotus Lue lisää ›

Autoveron huojennus ›

Autoveroa on maksettava henkilöautoista, pakettiautoista, linja-autoista (omamassa alle 1875kg), moottoripyörästä, sekä muista L-luokan ajoneuvoista ennen ajoneuvon rekisteröintiä tai käyttöönottoa. Autoveron lisäksi käytöstä maksetaan ajoneuvovero, jonka kantaa liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Autoverosta kokonaan vapaita ovat pelastusauto, sairasauto, invataksi, eläinlääkintäauto, kuorma-auto sekä yksinomaan ruumiiden ja hautajaistoimintaan liittyvien kukkalaitteiden kuljetukseen käytettävä ruumisauto. Autoverosta on asetuksella säädettävin ehdoin vapaa myös Lue lisää ›

Autoveron palautus ›

Henkilöautoista, pakettiautoista, M2 -luokan linja-autoista (omamassa alle 1875kg) ja moottoripyöristä (+muut L-luokan ajoneuvot) on maksettava autovero enne rekisteriin merkitsemistä tai käyttöönotto. Edellytysten täyttyessä maksettu autovero voidaan palauttaa hakemuksesta verovelvolliselle. Katso ajoneuvoveron palautuksesta erillinen artikkeli. Autoveron palautus voi tulla kyseeseen ensinnäkin silloin, kun Suomessa verotettu ajoneuvo viedään maasta pysyvästi muualla kuin Suomessa käytettäväksi (vientipalautus). Veroa palautetaan se Lue lisää ›

Perusvero ajoneuvoveron perusosana ›

Suomeen rekisteröidystä ja Suomessa käytettävistä ajoneuvoista on maksettava ajoneuvoveroa. Ajoneuvovero sisältää perusveron ja käyttövoimaveron. Perusvero on ikään kuin pohjana, johon lisätään käyttövoimavero. Koko ajoneuvoveron määrä lasketaan siten, että kerrotaan perus- ja käyttövoimaveron päiväkohtaisten määrien summa verokaudessa olevien päivien lukumäärällä. Perusveron määräytyminen Perusveroa on maksettava henkilö- ja pakettiautoista sekä erikoisautoista, joiden suurin sallittu kokonaismassa on enintään Lue lisää ›

Ajoneuvoverosta vapaat ajoneuvot ›

Pääsääntöisesti kaikista Suomessa käytössä olevista ajoneuvoista on maksettava ajoneuvoveroa. Ajoneuvovero sisältää perusveron ja käyttövoimaveron. Ajoneuvovero kannetaan verokaudelta, jonka pituus on 12 kuukautta. Vero maksuunpannaan päiväkohtaisena verona verovelvollisen omistus- tai haltijuusajalta. Ajoneuvot, jotka poistettu liikennekäytöstä ovat ajoneuvoverosta vapaita. Liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla ei saa ajaa tieliikenteessä. Liikennekäyttö on mahdollista ilman maksuvelvollisuutta vain tilanteissa, joissa siirretään ajoneuvo katsastukseen Lue lisää ›