Lahjaveron määrä

Lahjaveron suuruuteen vaikuttaa kaksi asiaa: lahjan arvo ja lahjan saajan sukulaisuussuhde lahjan antajaan. Lahjaveron suuruus määräytyy lahjan käyvän arvon mukaisesti. Käypä arvo tarkoittaa hintaa, joka omaisuudesta todennäköisesti maksettaisiin, jos se… Lue lisää »

Velvollisuus maksaa lahjavero

Velvollisuus maksaa lahjavero syntyy, kun henkilö antaa toiselle omaisuutta lahjana. Edellytyksenä on lisäksi, että lahjanantaja tai -saaja asuu lahjan antamisen aikaan Suomessa. Henkilön katsotaan asuvan Suomessa, jos hänellä on täällä… Lue lisää »

Lahjaverosta vapaa omaisuus

Lahjaveroa ei tarvitse maksaa, jos lahjana annetun omaisuuden arvo on alle 5000 euroa. Jos joku saa samalta henkilöltä useita eri lahjoja kolmen vuoden sisällä, lahjojen arvot lasketaan kuitenkin yhteen. Tällöin… Lue lisää »

Huojennus perintö- ja lahjaverotuksessa?

Huojennus, eli helpotusta, voidaan perintö- ja lahjaverotuksessa myöntää hakemuksesta. Pääsääntöisesti perintö- ja lahjavero on maksettava, vaikka verotus ei olisikaan saanut lainvoimaa. Huojennusta haetaan verohallinnolta. Mitä huojennus on Huojennus voi tarkoittaa… Lue lisää »

Lahja: Lahjaoikeustoimi

Mitä lahja oikeudellisena käsitteenä tarkoittaa? Lahjan sisältö vaihtelee eri yhteyksissä. Käsitteen yhtenäisyyttä ylläpitävät vain tietyt oikeuskirjallisuudessa esitetyt tunnusmerkit, jotka yleensä esiintyvät lahjoiksi kutsutuissa oikeudellisissa ilmiöissä. Lahjasta voidaan puhua, jos varallisuutta… Lue lisää »

Lahjoitus: Lahjoituksen muotovaatimukset

Vaaditaanko lahjoitukselta määrämuotoa? Kiinteän omaisuuden luovutus, perustuu se sitten kauppaan, vaihtoon tai lahjaan, on maakaaren säännösten alainen. Kiinteän lahjoitus on täten tehtävä maakaaren säätämässä muodossa kaupanvahvistajan vahvistuksin. Irtaimen lahja on… Lue lisää »

Lahjaveron määrä

Lahjaveron määrä vaihtelee lahjan ja saajan mukaan. Lahjeveron suorittaa lahjan saaja. Veron perusteena on se käypä arvo, mikä lahjan kohteena olevalla omaisuudella oli verovelvollisuuden alkaessa.  Käyvällä arvolla tarkoitetaan todennäköistä luovutushintaa,… Lue lisää »