Lahjavero

Lahjaveron määrä ›

Lahjaveron määrä vaihtelee lahjan ja saajan mukaan. Lahjeveron suorittaa lahjan saaja. Veron perusteena on se käypä arvo, mikä lahjan kohteena olevalla omaisuudella oli verovelvollisuuden alkaessa.  Käyvällä arvolla tarkoitetaan todennäköistä luovutushintaa, joka kaupan kohteesta vapailla markkinoilla saataisiin toisistaan riippumattomien tahojen välisessä kaupassa. Käyvästä arvosta käytetään myös termiä ”markkin-arvo”. Lahjaveron määrä ja verovapaus Lahjansaajat jaetaan kahteen veroluokkaan. Lue lisää ›

Huojennus perintö- ja lahjaverotuksessa? ›

Huojennus, eli helpotusta, voidaan perintö- ja lahjaverotuksessa myöntää hakemuksesta. Pääsääntöisesti perintö- ja lahjavero on maksettava, vaikka verotus ei olisikaan saanut lainvoimaa. Huojennusta haetaan verohallinnolta. Mitä huojennus on Huojennus voi tarkoittaa osittaista tai täydellistä vapautumista perintö- ja lahjaverosta, veron viivekorosta, viivästyskorosta tai jäämämaksust. Helpotusta voi myös saada korosta, joka suoritettaisiin veronlykkäyksen vuoksi. Perusteet Vapautusta voidaan myöntää, Lue lisää ›

Lahjaveron määrä ›

Lahjaveron suuruuteen vaikuttaa kaksi asiaa: lahjan arvo ja lahjan saajan sukulaisuussuhde lahjan antajaan. Lahjaveron suuruus määräytyy lahjan käyvän arvon mukaisesti. Käypä arvo tarkoittaa hintaa, joka omaisuudesta todennäköisesti maksettaisiin, jos se myytäisiin jollekin lahjoitushetkellä. Veroprosentti nousee lahjan arvon noustessa. Mitä arvokkaampi lahja, sitä korkeampi veroprosentti. Pienet lahjat ovat kokonaan verosta vapaita. Vuoden 2015 taso verovapaissa lahjoituksissa Lue lisää ›

Velvollisuus maksaa lahjavero ›

Lahjaveron suorittaa lahjan saaja. Velvollisuus maksaa lahjavero syntyy, kun henkilö antaa toiselle omaisuutta lahjana. Edellytyksenä on lisäksi, että lahjanantaja tai saaja asuu lahjan antamisen aikaan Suomessa. Huolimatta osapuolten asuinpaikasta, lahjaveroa on maksettava myös esimerkiksi Suomessa sijaitsevasta kiinteästä omaisuudesta. Verovelvollisuus voi syntyä myös, kun joku saa korvausta vakuutuksesta, jossa korvauksen saaja on erikseen määrätty. Lahjaveron suorittamisvelvollisuus Lue lisää ›

Lahjaverosta vapaa omaisuus ›

Lahjaveroa ei tarvitse maksaa, jos lahjana annetun omaisuuden arvo on alle 5000 euroa. Jos joku saa samalta henkilöltä useita eri lahjoja kolmen vuoden sisällä, lahjojen arvot lasketaan kuitenkin yhteen. Tällöin vero määrätään lahjojen yhteenlasketun arvon mukaan. Siksi vero voi tulla maksettavaksi, vaikka yksittäiset lahjat olisivatkin arvoltaan alle 5000 euroa. Lahjaveroa ei tarvitse suorittaa sellaisesta tavanomaisesta Lue lisää ›

Lahjoitus: Lahjoituksen muotovaatimukset ›

Vaaditaanko lahjoitukselta määrämuotoa? Kiinteän omaisuuden luovutus, perustuu se sitten kauppaan, vaihtoon tai lahjaan, on maakaaren säännösten alainen. Kiinteän lahjoitus on täten tehtävä maakaaren säätämässä muodossa kaupanvahvistajan vahvistuksin. Irtaimen lahja on vapaamuotoinen oikeustoimi. Lahjan antaminen ollakseen pätevä ei edellytä minkään erityisen muodon noudattamista. Riittävää on lahjoitustahdon ja vastaanottotahdon olemassa olo. Tahdot voivat ilmetä esim. asiakirjasta, suullisesta Lue lisää ›

Lahja: Lahjaoikeustoimi ›

Mitä lahja oikeudellisena käsitteenä tarkoittaa? Lahjan sisältö vaihtelee eri yhteyksissä. Käsitteen yhtenäisyyttä ylläpitävät vain tietyt oikeuskirjallisuudessa esitetyt tunnusmerkit, jotka yleensä esiintyvät lahjoiksi kutsutuissa oikeudellisissa ilmiöissä. Lahjasta voidaan puhua, jos varallisuutta siirtyy vastikkeetta henkilöltä toiselle, minkä seurauksena antajan varallisuus vähenee ja vastaanottajan lisääntyy, luovutustoimi on vapaaehtoinen ja luovutukseen sisältyy lahjoittamistahto. Lahjaoikeustoimen kohteena voi periaatteessa olla mikä Lue lisää ›