Lahjaveron suuruuteen vaikuttaa kaksi asiaa: lahjan arvo ja lahjan saajan sukulaisuussuhde lahjan antajaan.

Lahjaveron suuruus määräytyy lahjan käyvän arvon mukaisesti. Käypä arvo tarkoittaa hintaa, joka omaisuudesta todennäköisesti maksettaisiin, jos se myytäisiin jollekin lahjoitushetkellä. Veroprosentti nousee lahjan arvon noustessa. Mitä arvokkaampi lahja, sitä korkeampi veroprosentti. Pienet lahjat ovat kokonaan verosta vapaita. Vuoden 2021 taso verovapaissa lahjoituksissa on 5 000 euroa. Muutokset verorajoissa päivittyvät verottajan sivuilla.

suhde lahjan antajaan

Omaisuuden arvon lisäksi maksettavan veron määrään vaikuttaa lahjansaajan suhde lahjan antajaan. Aviopuoliso ja muut läheiset sukulaiset maksavat vähemmän veroa kuin kaukaisemmat sukulaiset. Sukulaisuussuhteen perusteella lahjan saaja maksaa veroa joko veroluokan I tai veroluokan II mukaisesti.

Ensimmäiseen, matalamman veroluokan taulukkoon (veroluokka I) kuuluvat esimerkiksi lahjanantajan aviopuoliso sekä lapset ja näiden lapset. Ensimmäisessä luokassa ovat myös lahjanantajan vanhemmat ja isovanhemmat. Tietyissä tapauksissa myös lahjanantajan kihlatun vero määrätään matalamman veroluokan mukaisesti.

Toiseen veroluokkaan kuuluvat muut sukulaiset ja esimerkiksi lahjanantajan ystävät sekä vieraat ihmiset.


Lue lisää velvollisuudesta maksaa lahjaveroa.

Lähde §: perintö- ja lahjaverolaki


Suomen Juristit Oy
22.4.2015
(Päivitetty 2.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.