Velvollisuus maksaa lahjavero

Lahjaveron suorittaa lahjan saaja. Velvollisuus maksaa lahjavero syntyy, kun henkilö antaa toiselle omaisuutta lahjana. Edellytyksenä on lisäksi, että lahjanantaja tai saaja asuu lahjan antamisen aikaan Suomessa. Huolimatta osapuolten asuinpaikasta, lahjaveroa on maksettava myös esimerkiksi Suomessa sijaitsevasta kiinteästä omaisuudesta. Verovelvollisuus voi syntyä myös, kun joku saa korvausta vakuutuksesta, jossa korvauksen saaja on erikseen määrätty.

Lahjaveron suorittamisvelvollisuus alkaa siitä hetkestä, kun lahjansaaja on saanut lahjan haltuunsa.

Eri antajilta saadut lahjat verotetaan erikseen. Tietyissä tapauksissa lahjojen arvot yhdistetään niin, että useammat lahjat vaikuttavat veron suuruuteen. Näin tehdään, jos lahjansaaja on saanut samalta henkilöltä useita lahjoja viimeisen kolmen (3) vuoden aikana. (ks. tarkemmin: Lahjaverosta vapaa omaisuus) Jos Suomessa asuva henkilö on joutunut maksamaan lahjaveroa jostain lahjasta jo ulkomaille, vähennetään ulkomaille maksettu vero Suomessa maksettavan veron määrästä.

Nopeaa apua lakiasioihin.