Lahjaveroa ei tarvitse maksaa, jos lahjana annetun omaisuuden arvo on alle 5000 euroa. Jos joku saa samalta henkilöltä useita eri lahjoja kolmen vuoden sisällä, lahjojen arvot lasketaan kuitenkin yhteen. Tällöin vero määrätään lahjojen yhteenlasketun arvon mukaan. Siksi vero voi tulla maksettavaksi, vaikka yksittäiset lahjat olisivatkin arvoltaan alle 5000 euroa.

Lahjaveroa ei tarvitse suorittaa sellaisesta tavanomaisesta koti-irtaimistosta, joka on lahjansaajan tai hänen perheensä henkilökohtaisessa käytössä. Veroa ei tarvitse maksaa, jos tällaisen lahjan arvo ei ole suurempi kuin 5000 euroa. Tavallista koti-irtaimistoa ovat esimerkiksi vaatteet ja perheen käytössä olevat kodinkoneet ja huonekalut. Tällaisia lahjoja ei lasketa yhteen, vaikka niitä annettaisiinkin useita kolmen vuoden sisällä.

Esimerkiksi vanhemmat voivat tukea lapsensa koulutusta taloudellisesti. Tällaisestakaan lahjasta ei tule maksettavaksi lahjaveroa. Verosta vapaata ovat toisen kasvatukseen, koulutukseen tai elatukseen käytetyt lahjat. Veroa ei tarvitse maksaa myöskään koulutukselliseen tai kasvatukselliseen tarkoitukseen annetuista puhtaista rahalahjoista, jos lahjansaaja voi käyttää varoja ainoastaan ko. tarkoitukseen.

Tässä artikkelissa on ilmoitettu verovapaat lahjoitukset vuonna 2021 voimassaolevien rajojen mukaisesti. Verorajat voivat päivittyä lakimuutoksin. Voimassa olevat verorajat voi tarkistaa esimerkiksi Verohallinnon sivuilta.


Lähde §: perintö- ja lahjaverolaki


Suomen Juristit Oy
22.4.2015
(Päivitetty 2.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.